Dromen dat je opvalt symboliseert een confrontatie met een probleem. Een teken dat er iets in je leven is waar je voor altijd vanaf wilt.

…(Hitching | Jerking | Lameness) Hinken in een droom betekent arbeidsongeschikt raken of niet in staat zijn om een ​​project af te ronden dat men nastreeft. Hinken in een droom betekent ook kennis opdoen, iemands religie begrijpen of groeien in wijsheid. Hinken in een droom betekent ook reizen. Als het hinken wordt veroorzaakt door iemands rechterbeen in de droom, kan dit betekenen dat een ziekte zijn zoon zal toebrengen. Als het hinken het linkerbeen in de droom heeft aangetast, kan dit betekenen dat iemands dochter verloofd zal zijn. Als iemand geen kinderen heeft, of als hij geen plannen heeft om te reizen, dan betekent hinken in een droom een ​​waarschuwing om achteruit te gaan, te vertragen en voorzichtig te zijn met zijn volgende zet. Als iemands been in een droom ontwricht is, betekent dit dat zijn vrouw ziek kan worden. Hinken in een droom betekent ook een lang leven, kennis en religieus begrip. Een vrouw zien hinken in een droom betekent iets tekortkomingen ontvangen. Hetzelfde geldt als een vrouw iemand in haar droom op één voet ziet hinken of huppelen. Mank lopen in een droom staat ook voor bedrog, verraad of verraad. (Zie ook kreupelheid)…

De droom over een dierentuin symboliseert situaties waarin je negatief of primitief gedrag waarneemt bij anderen. Ik voel me op zijn gemak dat andere mensen dommer zijn dan jij. Een gevoel van isolatie van gek gedrag. Je dicht bij mensen zijn die minder volwassen of slimmer zijn dan jij. Ik wil niet betrokken raken bij domme of stomme dingen. Het kan ook vertegenwoordigen exploratie of observatie van iets gevaarlijks, terwijl het blijven veilig. Niet willen praten of betrokken raken bij domme mensen. Als alternatief kan een dierentuin weerspiegelen ongeloof als gek, kinderachtig of arrogant, een situatie is. In het echte leven gaf ze haar vriendje een tweede kans na een gevecht. De dierentuin weerspiegelt haar manier van leven met haar domme vriendje dat ze niet echt zou gaan veranderen.

De droom met een papieren vliegtuig symboliseert gevoelens over jezelf, afleiden jezelf te wachten op iets interessanters te gebeuren. Opzettelijk tijd of kansen verspillen, omdat een situatie zuigt of echt saai is. Maak je zorgen andere dingen die je denkt dat er niets is belangrijk of ernstig op alle. Anderen laten zien dat je helemaal niet jaloers bent omdat een situatie erg saai is. Voorbeeld: Wanneer een jonge man zou hebben om ziek te worden thuis van school droomt hij van het vliegen van een papieren vliegtuig en het raken van het. In het echte leven werd altijd gezegd dat hij kon voorkomen dat hij zijn huiswerk te doen, omdat hij ziek was en dan altijd beschaamd op school dat hij niet zijn huiswerk te doen toen hij terugkwam. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan om een papieren vliegtuig te spelen en het vervolgens in het water te zien landen en bedekt te raken met mist. In het echte leven miste ze een belangrijke kans omdat ze te lang wachten verspilde en niet wist wat ze moest denken over haar toekomstperspectieven.

Dromen dat je valt symboliseert gevoelens van het verliezen van controle. U zich onzeker voelen of niet in staat om grip te krijgen op een probleem. Een deel van je leven loopt misschien uit de hand. Moeite om macht, controle of status op te geven. U zich onzeker voelen of gebrek aan steun in je wakende leven. U worden geconfronteerd met een groot gevecht of overweldigend probleem. Vallen in een droom kan een teken zijn dat je te hard werkt of maximale capaciteit hebt bereikt. Het kan nodig zijn om te vertragen om jezelf aan te passen. Als je niet bang bent terwijl je valt kan symboliseren het gebrek aan zwaartekracht of belang over een situatie die je niet langer controleren. U voelen, u gewoon verder gaan met andere dingen of opnieuw beginnen indien nodig. Vallen kan impliceren dat je er niet in geslaagd om een doel dat u hebt ingesteld voor jezelf te bereiken. Dromen dat je in het water valt geeft aan dat je een verlies van controle voelt terwijl je overweldigd wordt door krachtige negatieve emoties of onzekerheid. De droom over vallen en nooit het raken van de grond symboliseert gevoelens van verlies van controle met een constant gevoel van dreigende mislukking. Een ongewenst gevolg of machtsverlies dat nooit helemaal materialiseert. De droom over vallen en de grond raken symboliseert de realisatie van gevolgen of fouten. Een onaangenaam verlies van status of macht. Je hebt misschien geleerd van een fout. U de behoefte voelen om opnieuw te beginnen of verder te gaan met iets anders.

…In een droom vertegenwoordigt een oude vrouw het einde van iemands leven in deze wereld, verdriet, het hiernamaals, wijn of het baren van kinderen nadat ze de hoop op iemands vruchtbaarheid verloren heeft. Een oude vrouw in een droom kan ook staan ​​voor bedrog, sluwheid, dubbelhartigheid, laster of laster. Het zien van een oude en zieke vrouw in een droom kan impotentie, zwakte of handicap betekenen. Een dorstige oude vrouw in een droom zien, betekent droogte. Als ze een jong meisje in de droom verandert, vertegenwoordigt ze regen. Als een onbekende oude vrouw in een droom een ​​zieke bezoekt, betekent dit zijn dood. Anders, als een onbekende oude vrouw een zwangere vrouw in een droom bezoekt, betekent dit dat ze haar de blijde tijding van een zoon moet geven. Als iemand bezig is met een belangrijk project en zichzelf in een droom met een oude vrouw ziet slapen, betekent dit dat zijn project niet zal slagen. Een oude vrouw in een droom vertegenwoordigt ook niet-bouwland. Als iemand haar in de droom een ​​sluier ziet dragen, betekent dit dat hij ontberingen en spijt zal krijgen. Als iemand een lelijke oude vrouw of een heks in een droom ziet, betekent dat tegenslagen en oorlog. Als een jonge vrouw zichzelf ziet als een oude vrouw in een droom, betekent dat respect en waardigheid verdienen. Een onbekende oude vrouw in een droom vertegenwoordigt ook een slechte oogst voor dat jaar. Als je een oude vrouw uit de lucht ziet neerdalen en mensen vragen zich over haar af, dan vertegenwoordigt ze het voorbijgaande jaar. Het zien van een lelijke oude vrouw in een droom kan ook een blijde tijding betekenen van een eindigende oorlog, of het einde van droogte. Een uitgemergelde oude vrouw in een droom staat voor een jaar van droogte. Als ze aankomt en mooi wordt in de droom, vertegenwoordigt ze veranderingen in de weersomstandigheden, wat een voorspoedig en gelukkig einde voor de boeren in dat jaar betekent. Een opzichtige oude vrouw in een droom vertegenwoordigt een voorspoedig leven, of goed nieuws dat binnenkort zal komen. Als ze er in de droom fronsend of ongelukkig uitziet, vertegenwoordigt ze leed en prestigeverlies. Als ze er in de droom lelijk uitziet, vertegenwoordigt ze het onder ogen zien van ongunstige omstandigheden. Als ze naakt is in de droom, vertegenwoordigt ze een schandaal. Als een oude vrouw in een droom een ​​huis binnengaat, betekent dit welvaart en zakelijk succes en als ze een huis in de droom verlaat, betekent dit het tegenovergestelde. Een onbekende oude vrouw in een droom heeft een sterkere connotatie dan een bekende oude vrouw. Als iemand zichzelf in een droom een ​​oude vrouw ziet bezoeken, duidt zijn droom op zijn gehechtheid aan wereldse verworvenheden. Als een oude vrouw die haar menopauze is gepasseerd zichzelf in een droom ziet, haar menstruatie opnieuw ervaart en haar seksuele drang terugkrijgt, en als ze zichzelf in de droom verloofd ziet met geslachtsgemeenschap, betekent dit dat ze religieus zal worden en sterk materieel en spiritueel zal zijn succes in haar leven als haar geslachtsgemeenschap in de droom huwelijksgemeenschap is en van wettige aard. Als het anders onwettig is, vertegenwoordigt het haar gehechtheid aan wereldse verworvenheden en het negeren van haar spirituele waarden. Als een jonge vrouw zichzelf in een droom ziet als een oude vrouw, betekent dit dat ze voorspoedig zal zijn en een succesvol huwelijksleven zal hebben….

Als je droomde en in de droom zag je dat je verloofd bent om te trouwen, vertegenwoordigt seksuele of relatie behoeften. Je probeert misschien je gevoelens van eenzaamheid op te lossen. Als je sliep en droomt dat je in de droom een verloving verbreekt, duidt op een overhaaste en roekeloze beslissing over een aantal belangrijke zaken. Om te zien in de droom een zakelijke inzet, betekent zorg en zorgen in een gebied van uw werk.

De droom om blootsvoets te zijn symboliseert kwetsbaarheid voor negatieve invloeden of gebrek aan voorbereiding. Situaties in je leven die de deur openen naar corruptie of uitdagingen waar je niet klaar voor bent. Het kan ook een houding van openheid zijn om uw waarden te veranderen. Negatief, op blote voeten kan wijzen op een verlies van principes, integriteit, of moraal. Het kan ook de vertegenwoordiging van een laag gevoel van eigenwaarde of gebrek aan vertrouwen. Casual seks. Positief, blote voeten kunnen de bereidheid weerspiegelen om fundamentele overtuigingen te veranderen. Voorbeeld: Een man droomde er ooit van om op blote voeten met zijn vriendin te lopen toen hij moest stoppen omdat de wijnstokken uit zijn voet groeiden en de pijn ondraaglijk was. In het echte leven was hij net verloofd omdat zijn vriendin zwanger was. Barefoot weerspiegelde zijn aanvankelijke gebrek aan zorg voor een ernstige verplichting aan zijn meisje terwijl wij geslacht met haar hadden. De pijn van de wijnstokken op zijn voet weerspiegelt zijn gevoelens over zijn liefde voor zijn vriendin steeds te ernstig om op te geven op haar nu dat ze zwanger was en iedereen wist het.

…In een droom staan ​​vonken voor lelijke woorden. Als iemand in een droom vonken ziet die hem raken, betekent dit dat hij harde woorden tegen hem zal horen die door iemand met autoriteit worden uitgesproken. Als iemands kleding in de droom ontbrandt en brandt door vonken, betekent dit een verslechtering van zijn toestand. Als rook de vonken in iemands droom overspoelt, vertegenwoordigen ze een geweldige tegenslag. Elke keer dat er rook in iemands droom verschijnt, vertegenwoordigt het een afschuwelijke en een gruwelijke ramp. Als de vonken secundaire brandwonden in de droom veroorzaken, vertegenwoordigen ze een zwakke vijand die hem belastert en men kan de gevolgen van zo’n laster met geduld dragen, en het kwaad en het vuur ervan zullen uiteindelijk afnemen. Als iemand een grote uitbarsting van vonken in zijn droom ziet, vertegenwoordigen ze een grote ramp. Als er een vonk valt tijdens een bijeenkomst in de droom, betekent dit een gevecht en schade. Vonken in een droom vertegenwoordigen ook iemands kinderen. Als vonken iemands gezicht in een droom verbranden, bedoelen ze voortdurend lijden en onrust. Vonken in een droom betekenen ook slechte daden, zonden en misdaden die vragen om straf in het hellevuur. (Zie ook Flint Stone)…

Dromen over hoogspanningslijnen symboliseert empowerment. Krachtig hoe je je voelt of hoe krachtig je iemand ziet te zijn, een situatie in je leven die je toegang geeft tot een constant gevoel van macht. De droom om verstrikt te raken in hoogspanningslijnen symboliseert je conflict met geweld of het worden van krachtig. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van gevoelens van gevangen worden genomen of gecontroleerd worden door de macht van iemand anders.

…Dromen over draak vertegenwoordigt uw sterke passies en geheime verlangens. Rode draak symboliseert seksualiteit en intimiteit. Blauwe draak staat voor intelligentie en wijsheid. Groene draak vertegenwoordigt de hardwerkende persoonlijkheid. Gele draak duidt op ontspanning en vrijheid. Zwarte draak is een voorteken van gevaar of woede. Bruine draak symboliseert rijkdom en allerlei rijkdom. White Dragon betekent spirituele wedergeboorte. Grijze draak toont lege emoties en personages (de dromer heeft veel opties en kan niet kiezen). Dragon vlammen is een indicatie van problemen of een brandende passie voor iets, hoe dan ook, goed of slecht. Om te zien dat de draak op je afvliegt, betekent dit dat er iets in je leven komt. Zie de betekenis van de kleur van de draak. Als de draak van je wegvliegt, dan verdwijnt de toestand of situatie. Voorbeeld: Zwarte draak vliegt weg – gevaren verdwijnen. Een draak doden betekent winnen of iets verliezen. Als je de blauwe draak te doden, dan moet je meer te leren om kennis te krijgen. Als de draak je aanvalt, dan zijn er geen risico’s om iets te vermijden, wat wordt vertegenwoordigd door de kleur van de draak. Als de rode draak je aanvalt – je een zeer intiem aanbod ontvangen. Als iemand wordt aangevallen door draak valt aan met vuur en dan is het de vertegenwoordiging van hun actie. Brand de draak door het spugen vuur op de persoon, die je kent en hebben gevoelens over hem / haar, dus deze droom vertegenwoordigt uw brandende passie of branden met woede voor die persoon. Als u een draak aanraakt, vertegenwoordigt het uw accommodatie met speciale staat. Om de grijze draak in de droom aan te raken betekent dat je geen zorgen over het niet kunnen om iets te kiezen. Als je jezelf de draak ziet eten, dan blijkt dat de toestand groter zal zijn. Om te zien de groene draak eet gras in de droom betekent dat je nodig hebt om nog harder te werken. Als alternatief, de draak is een fictief schepsel en kan worden veroorzaakt door externe stimuli zoals film of boek. Op psychologisch niveau wordt de draak geïnterpreteerd als een trigger, waaruit blijkt dat je jezelf laat meeslepen door je fantasieën. En die droom is een herinnering dat dergelijk gedrag je wat problemen kan geven. Misschien moet je meer zelfbeheersing uitoefenen. In oosterse culturen, draken worden gezien als spirituele wezens en symboliseren superieure vruchtbaarheid, enorme rijkdom en veel geluk. Hoe interne stimuli Dragon kan worden geïnterpreteerd op een emotioneel niveau. Op zo’n manier, dromen over je een draak en spugen vuur, suggereert dat je emotionele rem hebben, je bent vol van verschillende gevoelens. Je laat die gevoelens in je droom los. Als alternatief, brand verwijst naar je woede veroorzaakt door het oplossen van problemen of het vinden van oplossingen of in een speciale relatie. Deze droom laat ook zien dat je je weg uit deze situatie krijgt….

Dromen over je vader symboliseert autoriteit en bescherming. Dit kan erop wijzen dat u meer zelfvertrouwen nodig hebt. Denk ook aan je wake relatie met je vader. Als je droomde dat je vader dood is, wordt gewaarschuwd dat je voorzichtig moet zijn bij het uitvoeren van je bedrijf. Als je droomde en in de droom, zag je dat je je vader sloeg. Je hebt het gevoel dat hij niet naar je luistert. In het bijzonder, als je je vader te raken met een rubberen object, het geeft aan dat alles wat je doet of hem vertellen heeft geen significant effect op hem. Dingen springen er letterlijk uit.

De droom over wijnstokken symboliseert gedachten of gevoelens die snel groeien, verstrikt raken of ingewikkeld worden. Iets waar je aan denkt, of een gewoonte die je hebt verspreidt zich.

Om te zien of te dromen dat je een keeper, vertegenwoordigt uw vermogen om uw doelen te raken, om uw plannen te beëindigen en een winnaar in een situatie. Doelman is ook de vertegenwoordiging van hun capaciteiten. Je toont vertrouwen in jezelf. De doelman moet vechten tegen de krachtige bal. Dus, dromen over vechten met de bal, duidt zijn autoriteit of macht om iets te doen dat anderen niet kunnen.

…als je doet met je significante andere, dan toont de sterke band tussen jullie twee. Misschien heb je een sterke relatie. Als alternatief kan de droom het gebrek aan liefde en genegenheid van je partner laten zien, daarom compenseer je hem over de droom. Als je zoent met iemand die je niet bevalt, dan is zo’n droom geeft de eigenschap deze persoon niet bevalt, die in je ook. Probeer ze kwijt te raken. Als je zoenen met een vriend, dan is zo’n droom toont je echte plezier voor die persoon….

Het wax droom symbool laat zien dat je veel werk en verantwoordelijkheden in je leven. Dit is een teken dat je moet stoppen en ontspannen voor enige tijd, want dit zal niet goed voor je zijn. Je gaat overbelast raken en je gaat fouten maken. De druipende of lage wax dribbelen wordt geassocieerd met uw verborgen en vurige gevoelens.

Om te zien of hameren nagels wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent uw vasthoudendheid en vermogen als onderhandelaar. Ook rekening houden met de woordspeling, vast komen, wat kan betekenen verstrikt raken in iets of een seksuele insinuatie. Een andere populaire zin sloeg de spijker op de kop suggereert dat je de situatie volledig hebt opgelost. Om de nagels te zien is dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen van dit kan symboliseren de lange en moeilijke werk van kleine compensatie en betaling. Dromen dat je gekwetst met een spijker suggereert dat je moet voorzichtig zijn met wat je zegt. Als u uw droom beter wilt begrijpen, lees dan over de nagels.

De droom over landmijnen symboliseert de angst om fouten te maken, uit de lijn te stappen of gevoelige kwesties aan te raken. Landmijnen kunnen mensen of situaties weerspiegelen die zorgvuldig moeten worden aangepakt of vermeden.

De droom om verstrikt te raken in een kater symboliseert het gevoel van getrokken worden in de problemen van anderen of naar beneden getrokken met het falen van iemand anders. Gevoel overweldigd door negativisme of onzekerheid die buiten zijn vermogen om te controleren. Dromen van een kater kan een teken zijn dat je je machteloos voelt om iets aan een fout te doen. U ook het gevoel dat iemand heeft veel vertrouwen gegeven. Je goede karakter werkt tegen je. Het is misschien tijd om de banden met iemand te verbreken als je het gevoel hebt dat je onverantwoordelijk bent.

De droom van een vogel kondigt aan dat er geen noodzaak is om zich te bemoeien met dingen die niets met jou te maken hebben. De snavel vertegenwoordigt een verlangen om betrokken te raken bij de problemen en het leven van andere mensen. De droom staat voor irritatie en indringing.

De droom over een crossmotor symboliseert besluitvorming met een zelfbewustzijn dat gevaarlijk of opstandig is. Alles doen om te winnen. Wetende dat uw beslissingen niet geliefd zijn bij anderen. Wees in controle en uitdagend. Een goed gevoel om anderen in verlegenheid te brengen dat je zal doen wat je wilt, want je. Een mentaliteit die in controle en gericht op het niet vertellen wat te doen. Een mentaliteit die zich geen zorgen maakt over wat andere mensen denken. Een dirtbike kan ook de vertegenwoordiging van een hardnekkige underdog mentaliteit. Een houding die zegt: Rot op, ik doe het toch. Negatief, u andere mensen bang maken die u nooit moet aanpassen. Of het nu riskant, gevaarlijk of onafhankelijk is. Genieten van het breken van de regels om voorop te blijven. De droom over het raken van een dirtbike kan een teken zijn dat je ver gaat met een rebelse keuze of houding. Regels of autoriteit die niet overschreden kunnen worden. Te ver gaan pronken of uitdagend zijn.

De droom over gebroken harten symboliseert overweldigende gevoelens van verlies, teleurstelling of afwijzing. Plotselinge veranderingen of verbaasd gevoel dat je nodig hebt om een onaangename overgang te maken op uw eigen. Gebroken hart kan ook de vertegenwoordiging van gebrek aan steun of liefde. Verlegenheid na gewend raken aan een relatie of situatie. Het voelt alsof je een grap bent voor andere mensen. Als alternatief kan liefdesverdriet in een droom emotionele agitatie weerspiegelen. Negatief, liefdesverdriet kan een teken zijn dat je niet waarderen of geloven in jezelf genoeg. Omdat je je ook zorgen maakt over verslaving of denken dat je iets nodig hebt om te werken. Geloven dat er nooit iets anders voor je zal zijn.

…Als je een drempel zag, die probeerde te passeren, dan is zo’n droom duidt voor de nieuwe periode van je leven. De risico’s die u nam zal waarschijnlijk raken meer en meer. De negatieve noot, de droom kan uw neiging om risico’s te nemen vertegenwoordigen, maar als het slechte voorteken kan alleen worden geïnterpreteerd als je viel van de drempel….

Droom van een kus, duidt liefde, genegenheid, rust, harmonie en tevredenheid. Om anderen te zien zoenen wordt geïnterpreteerd als de onderbewuste aanbeveling voor de dromer om te denken dat hij of zij is ook betrokken bij hun persoonlijke en relatie leven. Je moet ze wat ruimte geven. Als de droom eindigt over je staat op het punt om iemand te kussen, het geeft aan dat je niet zeker weet of hij of zij echt voelt voor je. U bent op zoek naar een soort van relatie met die persoon, maar je bent niet zeker hoe verder te gaan om het te bereiken. Als je heteroseksueel bent en droomt dat je iemand van hetzelfde geslacht kust en dan vertegenwoordigt het zelfacceptatie. Je herkent de vrouwelijke of mannelijke kant. Dromen dat je iemand kust heeft een hand, betekent respect. Dromen dat je iemands vriend of vriendin kust, geeft aan dat je een relatie wilt hebben en de energie van de liefde ervaart. U seksueel handelen uit en de wens om uw passie te wekken. Als alternatief duidt het op een gebrek aan eerlijkheid, moraal en eenheid op zich. Als je een goede vriend kust, dan vertegenwoordigt hij je respect en aanbidding voor je vriend. U bent op zoek naar een intieme nabijheid die ontbreekt in een aantal ontwaken relatie. Het kan wel of niet betekenen een romantische interesse voor hem of haar. Dromen van een vijand, een tegenstander, of een tegenstander kussen, betekent verraad, vijandigheid, of verzoening met een boze vriend. Als je gekust wordt door een vreemde, dan is je droom er een van zelfontdekking. Je moet meer vertrouwd raken met een bepaald aspect van jezelf.

De droom over een billboard symboliseert een persoon of situatie die is het geven van een duidelijke teken of teken. Het kan ook symboliseren een persoon of situatie die heel hard probeert om de aandacht te vestigen op een positieve of wenselijke kwaliteit over zichzelf. Een gemeenschappelijk billboard weerspiegelt mensen die flirten met andere mensen of proberen om de aandacht te vestigen op hoe aantrekkelijk ze zijn. De droom van het niet kunnen lezen van een billboard kan weerspiegelen uw gevoelens van wordt weggelaten. Je hebt niet pick-up een teken, feit of informatie die andere mensen gemakkelijk opgepikt. Het kan ook een teken zijn dat je te afgeleid bent of tunnelvisie hebt in het huidige project. Het missen van een billboard kan ook de vertegenwoordiging van problemen op zoek naar sociale aanwijzingen of het lezen van lichaamstaal. De droom over het missen van een billboard kan een teken zijn dat wat je nodig hebt om kennis te nemen van op uw weg naar uw doelen. Bedenk welk advies het billboard probeert over te brengen aan u. Voorbeeld: Een vrouw droomde ervan om door een billboard te gaan dat haar een product aanbiedt. In het echte leven, ze sprak met een man aan de telefoon die zichzelf beschreef als zeer aantrekkelijk terwijl het raken op haar.

Wanneer u droomt van het zien van een steegje vertegenwoordigt het uw smalle keuzes. Misschien zijn er een aantal dingen in uw thuisomgeving die je niet weet hoe dit op te lossen. Wanneer u droomen wandelen in de steeg symboliseert de je kan in gevaar zijn. Wat je moet doen is voorzichtiger en voorzichtiger zijn. Dit kan ook een teken zijn van iemand die achter zijn rug praat, dus wees ervan bewust dat als het beeld van je op een negatieve manier begrepen kan worden. Deze droom informeert je ook mentaal dat je moe en uitgeput raken. Ty om de steun te zoeken van mensen die echt van je houden en om je geven.

…(Clay | Hod) In een droom stelt een morteldrager een persoon voor die de kwalen van mensen verhult en schandalen verbergt. Om zichzelf als een metselaar in een droom te zien, betekent betrokken raken bij een goed project en proberen een goede daad te verrichten. Een metselaar zien die in een droom mortel of hod gebruikt, betekent streng worden, zichzelf harde tijd geven of hard zwoegen om anderen te dienen. Het zien van een mortierdrager in een droom betekent ook leed, ongeluk of ontberingen….

…De droom over iets springen symboliseert het overwinnen van obstakels of niet toestaan dat iets te krijgen in de weg. Beslissingsbevingsbevingsbevingsbevingsbevings Het kan druk voelen of zich gedwongen voelen om snelle beslissingen te nemen. Een kans of een risico nemen. Neerslag. De droom van springen om iets te bereiken symboliseert vindingrijkheid, verlangen, proberen nieuwe ideeën, of de wens om een moeilijk doel te bereiken. Het riskeren of proberen van iets anders. Een probleem dat intelligentie vereist, of je volledige aandacht. Het nemen van risico’s. De droom van springen voor vreugde symboliseert emotie. De droom over het springen op en neer in een locatie kan weerspiegelen uw poging om iets meer en meer te herhalen. Springen kan ook de weergave zijn van een plotselinge verandering. De droom van het springen in het water symboliseert een gevaarlijke of onzekere situatie die u kiest om alles in een keer onder ogen te zien. Kiezen om een probleem gezicht, maak je handen vuil, of hebben een grote kans. Maak de keuze om betrokken te raken bij iets onaangenaams….

…(Pin | Pole | Stake | Tent peg) In een droom vertegenwoordigt een pin een hooggeplaatste persoon, een meester of een geleerde. Als een jonge man in een droom iemand met een houten stok over zijn rug slaat, betekent dit dat hij een zoon zal verwekken die zal uitgroeien tot een hypocriet en een vijand van zijn vader. Het loskoppelen van een pin of de paal van een tent in een droom betekent de dood. In een droom een ​​pin in de muur slaan, betekent dat je jezelf graag associeert met een geweldig persoon. In een droom een ​​huis binnenrijden, betekent verliefd zijn op een vrouw uit dat gezin. In een droom een ​​houten pin of een speld in het hout drijven, betekent dat je graag vriendschap sluit met een tiener die ook hypocriet is. Een metalen pin in een droom vertegenwoordigt geld, kracht, pijn, verdriet, verdriet of het stijgen naar een hoge positie om daarin stevig verankerd te raken. Het betekent ook dat je moet worden opgesteld om een ​​regeringsstandpunt te aanvaarden, of het kan afzetting van kantoor of reizen betekenen. Als een pin wordt geïnterpreteerd om een ​​zoon of een vrouw in een droom voor te stellen, duidt dit op een lang leven. In een droom op een paal staan, betekent kennis opdoen van een grote geleerde. Een pin in een droom houdt ook geld, liefde, huwelijk, leed, verdriet of hypocrisie in….

…Prikkeldraad in een droom zien staat voor de huidige groei van je leven. De droom laat zien dat je de obstakels in de weg kent, dus je moet je hiervan bewust zijn en het zoveel mogelijk vermijden. Als je droomt om verstrikt te raken in de draad van de kapper, dan is zo’n droom duidt op de situatie van je leven waar je je gevangen voelt in een val. Zorg ervoor dat je er uit komt….