(mier) Een gezonde milt in een droom betekent dat iemands schatkist goed beschermd is en dat hij succes zal hebben in zijn leven. Als iemands milt ontstoken of groter is dan normaal in de droom, betekent dit dat iemand zijn doelen niet zal bereiken, of zijn algemene toestand zal veranderen, of dat hij lichamelijk verzwakt zal raken door een slopende ziekte. Lijden aan de milt in een droom betekent dat iemand een grote rijkdom zal bederven of verspillen die hij geacht wordt te gebruiken om zijn gezin te onderhouden. (Zie ook Body ‘)…

…(Stad | Voorstedelijk gebied | Stad) Een dorp in een droom vertegenwoordigt onrecht dat zal worden gevolgd door vernietiging als gevolg van de zonden van mensen. Als je in een droom een ​​goed versterkt dorp binnengaat, moet je met iemand vechten. In een droom een ​​dorp oversteken naar een stad, betekent een ondergeschikte baan veranderen in een meer respectabele, of misschien kan het betekenen dat je een goede daad die je hebt verricht naar beneden gaat, het als onbelangrijk beschouwt, of er spijt van krijgt, of het kan betekenen dat je iets goeds doet en het als slecht te beschouwen, of misschien kan het betekenen dat je besluiteloosheid en twijfel toont. Een dorp binnengaan in een droom betekent ook dat je het regeert, of de mensen presideert, of het kan betekenen dat je aan een nieuwe baan moet beginnen. In een droom een ​​dorp uitlopen, betekent ontsnappen aan het kwaad. Een verwoest dorp in een droom zien, betekent achteloosheid of een ramp veroorzaakt door de zonden van zijn bewoners. Het zien van een goed gebouwd dorp in een droom toont de vroomheid en rechtvaardigheid van zijn mensen. Het zien van oude gebouwen of ruïnes die opnieuw in een droom worden bewoond, vertegenwoordigt het berouw van mensen van zonde. Een dorp in een droom kan ook duiden op onrechtvaardigheid, innovaties, corruptie, het negeren van de goddelijke wetten of het verwerpen van de morele normen die door de gemeenschap zijn vastgesteld. Een dorp in een droom zou ook een ondergronds nest of kolonie van een mier kunnen vertegenwoordigen, terwijl een mierenhoop in een droom een ​​dorp voorstelt. Als een dorp volledig wordt verwoest door vuur, overstromingen of vriestemperaturen, of door sprinkhanen of plagen in de droom, betekent dit lijden onder de onderdrukking van een onrechtvaardige heerser of een tiran, of het zou kunnen betekenen dat een mierenhoop wordt vernietigd. Verhuizen van een dorp naar een stad in een droom betekent dat je je zwoegen en ontberingen achter je laat. Verhuizen van een stad naar een dorp betekent het tegenovergestelde en betekent comfort en veiligheid achterlaten om met ongemak en angst om te gaan. (Zie ook Stad)…

De droom met een miereneter symboliseert je gevoelens over jezelf of andere dingen van daden die merkbaar ongebruikelijk of te vreemd zijn voor anderen. Interesses die andere mensen excentriek, grof of nerdy vinden. Ik hou van dingen die anderen niet begrijpen of worden afgeweerd. Als alternatief kan een mier-pap een teken zijn dat je totaal niet geïnteresseerd bent in de ongewone gewoonten van iemand anders. Negatief, een miereneter kan vertegenwoordigen een obsessie met iets dat is zeer onaangenaam of vervelend voor anderen.

als je buigt in een droom, dan is een dergelijke droom geeft je houding ten opzichte van de behoeften van andere mensen en verlangens. Misschien moet je minder arrogante mier denken anderen om je heen ook.

De droom over herpes symboliseert een aangename situatie die slecht is geworden en permanent constante zorg vereist. Moeten blijven beheren van de gevolgen van een teleurstelling. Als alternatief kan herpes weerspiegelen een tragedie die nooit verdwijnt. Herpes in een droom kan een teken zijn dat je iets moet opgeven of in een nieuwe richting moet bewegen. U een fout beheren omdat u niet alleen dat het voorbij is. Voorbeeld: Een man droomde dat zijn beste vriend herpes kreeg. In het echte leven uw poging om uw bedrijf te verbeteren met een nieuwe kans is uitgegroeid tot een gigantische mislukking. Hij voelt zich gevangen in het moeten beheren van stijgende kosten om te blijven in het bedrijfsleven.

…(arb. Rukhkh is een legendarische Arabische vogel.) Het zien van de legendarische gigantische roc in een droom betekent snel reizend nieuws uit westerse regio’s, of het kan verre reizen zijn, spelen met woorden, bespotten met een serieus onderwerp of gewoon kletsen….

De droom over Babybel kaas symboliseert gevoelens over slagen of profiteren van het is volkomen onvermijdelijk. Het overwinnen van situaties die op maat voor u zijn gemaakt. Ik voel me goed om een winnaar te zijn door de tijd te nemen. Overwinning en succes dat voelt all wrapped up voor uw plezier. De droom over het weglopen van een gigantische Babybel kaas kan een angst voor gemakkelijk succes of genieten van gemakkelijk succes weerspiegelen. Voorbeeld: Een mens droomde van het eten van Babybel kaas. In het echte leven, hij was blij dat zijn koppige vader eindelijk geluisterd naar zijn advies over het nemen van natuurlijke vitaminen, nadat zijn vader liep ernstige gezondheidsprobleem van het verwaarlozen van zijn gezondheid voor zo lang. Hij voelde zich goed, in staat om zijn persoonlijke ervaring met natuurlijke kruiden te gebruiken om zijn koppige vader te genezen, omdat hij geen andere keuze had dan nu naar hem te luisteren.

…Een draak in een droom vertegenwoordigt een tiran en een onrechtvaardige heerser, of het kan een dodelijk vuur betekenen. Hoe meer koppen een draak in een droom heeft, des te groter is zijn gevaar. Als een zieke een draak in zijn droom ziet, betekent dit zijn dood. Als een zwangere vrouw zichzelf in een droom een ​​draak ziet afleveren, betekent dit dat ze een kind zal baren dat chronisch ziek zal zijn. Het baren van een draak in een droom vertegenwoordigt ook een kind dat een groot spreker zal zijn of dat bekend zal staan ​​onder twee verschillende namen, of dat hij een waarzegger, een monnik, een slecht persoon, een bandiet of een onbeschaamd persoon kan worden die zal later worden vermoord. Een draak in een droom duidt ook op de duur van de tijd. Als iemand een draak zijn kant op ziet komen zonder angst te veroorzaken, en als de draak met duidelijke uitdrukkingen tegen hem praat, of als de draak hem iets geeft, betekent dat blijde tijdingen of goed nieuws. Als een gigantische draak in een droom wordt getransformeerd in een man of een vrouw, vertegenwoordigt het een leger van mannelijke of vrouwelijke djinns (zie alfabetisch), en een marcherend leger van vrouwelijke djinns in een droom betekent een vijand die zijn ware doel of identiteit verbergt. . Zo’n vijand heeft veel hoofden en wegen in de kunst van lelijke acties en slecht denken. Elk hoofd van één tot zeven vertegenwoordigt een tegenslag van een andere omvang of een kunst om kwaad te doen. Als de draak in iemands droom zeven koppen heeft, vertegenwoordigt hij een vijand die niet kan worden geëvenaard en wiens slechte plannen niet kunnen worden vergeleken. Als iemand zichzelf een draak in een droom ziet bezitten en besturen, betekent dit dat hij misbruik maakt van een persoon die geestelijk ziek is. (Zie ook Jinn)…

De droom met het Pakistaanse volk symboliseert aspecten van hun persoonlijkheid die zeer gevoelig zijn over het niet in verlegenheid worden gebracht of voor gek gezet. U of iemand die wil worden opgemerkt door anderen als slim of gelijk als een prioriteit. Gevoeligheid over het willen van waardigheid of respect in de eerste plaats. Negatief, een Pakistaanse persoon kan weerspiegelen misleidende tactiek gebruikt om verlegenheid te voorkomen. Het kan ook de vertegenwoordiging van een verschrikkelijke houding ten opzichte van iedereen die niet behandelt u als een gelijke. Voorbeeld: Een jonge man droomde ervan om een Pakistaanse man te zien. In het echte leven verzinte hij een gigantische leugen over seks met een meisje, niet om zich te schamen om opgemerkt te worden als maagd.

…(Conveyor | Steps | Travels) In een droom vertegenwoordigen trappen het voertuig van stijgen in station, vooruitgang in wereldse verworvenheden, zoeken naar de zegeningen van het hiernamaals, en het stijgen van iemands positie in het hiernamaals. Een trap in een droom kan ook de dagen van iemands leven en hun duur vertegenwoordigen. Als iemand een trap ziet die hij in de droom herkent, kan deze de dienaar van een huis, de eigenaar of de accountant ervan voorstellen. Als een zieke zichzelf een onbekende trap ziet beklimmen die hem naar de bovenkamer leidt, vanwaar hij het paradijs in de droom kan zien, betekent dit dat hij kan overlijden aan zijn ziekte en kan bereiken wat hij zag. Als obstakels hem belemmeren of zijn klim in de droom belemmeren, betekent dit dat hij wordt vastgehouden en dat de onmiddellijke zegeningen van zo’n geschenk voor hem versluierd zullen zijn. Een trap afdalen in een droom betekent aankomen van een reis, ontslag nemen uit je baan, afzetting, of het kan een voetganger zijn. Als iemands afkomst hem naar zijn familie, huis of landbouwgrond in de droom leidt, betekent dat geld. Als wat hij aan het einde van de trap bereikt onbekend is, en als iemand mensen ontmoet, of zielen die hij niet herkent in de droom, geeft het ook aan wat we eerder hebben uitgelegd. Als hij tijdens het klimmen of dalen in een put valt, of als een gigantische vogel hem grijpt en met hem wegvliegt, of als een beest hem verslindt, of als hij in een boot stapt die wegzeilt als hij erin stapt, of als hij doet een stap om te ontdekken dat hij op een dier rijdt, of een voertuig van een of ander type, de trap vertegenwoordigt dan de stadia van iemands leven en wat hij tegenkwam tijdens de reis van zijn leven, allemaal opnieuw afgespeeld of vertoond voor zijn ogen op het punt van afdalen in zijn graf, of als een boek dat men na zijn dood leest. Als hij wakker wordt en merkt dat hij gezond en fit is, betekent dit dat hij een tiran, een onrechtvaardig persoon, een atheïst en een verworpene zal worden. Als iemand zichzelf een trap ziet afdalen die hem naar een moskee, weelderig gebladerte, groene velden, een frisse lentebries of een vijver leidt om een ​​rituele wassing te nemen om zijn gebeden in de droom uit te voeren, betekent dit dat hij een ware gelovige, bekeer u van zijn zonden en laat zijn afkeurenswaardige gedrag varen. Anders, als hij neerdaalt op ongunstige elementen zoals slangen, leeuwen, steile heuvels, lijken of een veld met verspreide overblijfselen in een droom, dan vertegenwoordigt dit grote beproevingen en tegenslagen. Als de treden in de droom van klei zijn gemaakt, duiden ze op positieve signalen. Een trap kan echter als ongunstig worden beschouwd als de treden zijn gemaakt van bakstenen. Als ze in de droom van stenen zijn gemaakt, betekenen ze zakelijk succes, samen met een hart als een steen. Als de trap in de droom van houten treden is gemaakt, betekent dit het bereiken van een hoge rang die wordt verergerd met hypocrisie. Als ze in de droom van goud zijn gemaakt, betekenen ze het behalen van succes en het verkrijgen van autoriteit. Als ze in de droom van zilver zijn gemaakt, vertegenwoordigen ze iemands gevolg en begeleiders. Het beklimmen van een trap in een droom betekent ook het intellect en bewustzijn aanscherpen. In een droom wordt een trap ook geïnterpreteerd als het leiden van een leven van ascetische onthechting en toewijding. In een droom dichtbij een trap komen, betekent ook succes en een groeiende vroomheid. Elke stap vertegenwoordigt een ander station. Het beklimmen van een trap in een droom vertegenwoordigt ook de gevaren die iemand mogelijk moet oversteken. Het zien van een trap met vijf treden in een droom vertegenwoordigt de vijf tijdgebeden, of de preekstoel waar de imam staat om zijn vrijdagpreek te houden. Daarom kwalificeren sommige uitleggers de trap in iemands droom als blijde tijdingen, goed nieuws, gebeden, liefdadigheid, aalmoezen geven, vasten of een pelgrimstocht. God weet het het beste….