de interactie met een specht, wanneer je droomt, heeft betekenis blindheid en ontbering van waarneming en onderscheidingsvermogen. Specht in de droom wordt ook geïnterpreteerd als de suggestie dat er iets is om het leven wakker te maken dat je niet hebt opgemerkt. De specht heeft ook betekenis van activiteit, beroepen, energie, kracht, productiviteit, moeilijk te werken. Om de specht in zijn droom te zien valt ook op als een voorteken van ijver.

De betekenis van afschuwelijke Sneeuwpop wordt geïnterpreteerd in de droom als het symbool van onwetendheid en angst. Om de beste interpretatie van uw droom te krijgen, u ook de betekenis van de Yeti droom zien.

Om bas te spelen, als je droomt, heeft de symbolische betekenis van evenwichtig leven. Spelen met de bas suggereert ook de beat en het ritme van passie. Zingende bas, als je droomt, heeft betekenis van concentratie en motivatie. Zingen toont een solide voorbereiding op wat u in de toekomst te wachten staat.

Dromen dat je kijkt naar een paardenrace (paardenrennen), heeft de symbolische betekenis van de kracht en eenheid die je nodig hebt om verder te gaan in het leven. Je moet geloven dat je in staat bent om te slagen in al uw ambities en ambities. De droom heeft ook een diepe betekenis en onderscheidt zich als een voorteken voor uw seksuele energie of concurrerende aard.

De droom over een president symboliseert een aspect van zichzelf dat gezag heeft. macht of volledige controle over anderen. De mogelijkheid om anderen te vertellen wat te doen. U of iemand anders die de voorwaarden of uitkomst van een situatie dicteert. Het recht om de leiding te hebben en bevelen te geven. Een president kan ook een belangrijke beslissing vertegenwoordigen die je neemt. Uw herinneringen aan de president, gevoelens of persoonlijke meningen kunnen extra symboliek toevoegen. (president Nixon symboliseert bijvoorbeeld corrupte controle en macht.) Dromen dat je je kandidaat stelt voor president symboliseert je zoektocht naar macht of autoriteit. Een relatie of situatie waarvan je vindt dat je het verdient om te leiden of te beheren.

(Zie voorzitterschap)

…(Profeet David, vrede zij met hem.) Als iemand hem in een droom ziet, betekent dit dat hij macht, autoriteit zal krijgen, een zonde zal begaan, een asceet zal worden, beproefd en onderdrukt zal worden door een onrechtvaardig persoon, dan zal hij gered worden. met Gods verlof en krijg de overhand over zijn vijand. Hij zal ook een verheven ambt of erelijst ontvangen. Er wordt ook gezegd dat als iemand de profeet David (uwbp) in een droom ziet, zijn land of stad zal worden bestuurd door een rechtvaardige heerser, een eerbare president of een rechtvaardige rechter. Als in feite de heerser of de rechter van die stad, dat graafschap of land een onrechtvaardig persoon is, dan betekent het zien van Gods profeet David (uwbp) in een droom dat de Almachtige God hem zeker zal vervangen door een rechtvaardige en eerbare. Als iemand Gods profeet David (uwbp) wordt, of als hij zijn mantel in de droom draagt, betekent dit dat hij als rechter zal worden aangesteld, als hij daarvoor in aanmerking komt. Als hij niet in aanmerking komt, betekent dit dat hij voorspoedig zal zijn, of dat hij zal groeien in vroomheid en rechtvaardig zal worden door veel toewijding, vroomheid, verdriet en huilen uit angst voor zijn Heer en liefde voor Hem. Het zien van de profeet David (uwbp) in een droom betekent ook plaatsvervangend zijn, beproevingen met vrouwen, problemen veroorzaakt door vrouwen, of het kan het reciteren van de Koran betekenen of in een staat van voortdurende herinnering aan de Almachtige God, gebeden, bovenmatige gebeden ‘s nachts , de betekenis begrijpen van wat men leest, berouw hebben van zonde, liederen van Gods liefde zingen, terugkeren naar Gods pad na achteloosheid, mineralen vervaardigen en verwerken, of het zou kunnen staan ​​voor Gods aanvaarding van iemands berouw. Mocht iemand in zo’n productie- of verwerkingsbedrijf zitten, dan betekent dit dat hij grote rijkdom zal ontvangen, of dat zijn tegenslagen van weinig belang zullen zijn. De profeet David (uwbp) in een droom zien, betekent ook een succesvolle afronding van iemands leven in deze wereld bereiken. Als een onrechtvaardige man van kennis ziet dat hij fronsend naar hem kijkt of hem waarschuwt, dan moet men op zijn hoede zijn, voor elk wangedrag vrezen en zichzelf corrigeren….

…(Arrogantie) In een droom vertegenwoordigt een olifant een gerespecteerde en gevreesde vijand die suf van geest is, die zware lasten of verantwoordelijkheden draagt ​​en die expert is in oorlogstactieken. Een olifant in een droom betekent ook arrogantie. Op een olifant rijden of hem in een droom beheersen, betekent banden aangaan met een leider of een politicus en profiteren van iemands connectie. Het betekent ook een lang en welvarend leven leiden. ‘S Nachts in een droom op een olifant rijden, betekent in rang stijgen, en als iemand geschikt is voor leiderschap, zal hij die ontvangen en vervolgens een oorlog aangaan die hij zal verliezen. Overdag in een droom op een olifant rijden, betekent echtscheiding, verraad, verraad of bedrog. Een olifant melken of iets uit zijn slurf halen in een droom betekent afpersing of wettig geld ontvangen van een machtig persoon. Er wordt ook gezegd dat een olifant in een droom een ​​machtige koning vertegenwoordigt die genadig en genereus, geduldig en teder van hart is. Als een olifant iemand in een droom met zijn slurf slaat, betekent dat voordelen ontvangen van zo iemand of iets van hem erven, een politieke benoeming krijgen of rijk worden door hoge connecties. Een olifant in een droom vertegenwoordigt ook rechtvaardige mensen, geleerden en edelen. Een olifant in een droom duidt ook op ontberingen, zwoegen en dan bevrijding van tegenslagen. Een olifant in een droom zien en er niet op rijden, betekent een gebrek aan integriteit of verlies van zaken. Het zien van een dode olifant in een droom betekent dat de heerser of een groot persoon uit dat land zal sterven, of dat een nobel persoon zal worden gedood. Het in een droom zien van een olifant in een ander land dan zijn geboorteland betekent tegenslagen. Als iemand in een droom een ​​dreigende olifant tegenkomt, betekent dit een ziekte. Als iemand in een droom onder de voeten van een olifant valt, betekent dit zijn dood. In een droom tegen een olifant spreken, betekent een kostbaar geschenk ontvangen van iemand met autoriteit. Weglopen uit angst voor een olifant in een droom betekent vervolgd worden door iemand met autoriteit. Op een olifant rijden tijdens een oorlog in een droom betekent een nederlaag en daaropvolgende vernietiging. Olifantenvlees eten in een droom betekent geld. Wat betreft wereldse mensen betekent het zien van een olifant in een droom voordelen, maar wat betreft vrome en religieuze mensen duidt het op tegenslagen. Het rijden op een olifant in een droom kan ook duiden op leugens of onderdrukking. Een olifant die een ander land binnengaat dan zijn natuurlijke habitat, betekent een officieel bezoek van een koning of een president aan een ander land, of het kan betekenen dat het wordt binnengevallen….

Om de president van uw land te zien is dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen van het kan symboliseren autoriteit, macht en controle. Het kan ook uw eigen persoonlijke opvattingen en meningen van presidenten en hun acties vertegenwoordigen.

De droom over het derde oog symboliseert intuïtieve actualisering. Je overtuigingen, angsten, verlangens of iets waarvan je denkt komt uit. Het derde oog kan goed of slecht zijn, omdat dit de verwezenlijking van zowel positieve als negatieve denkpatronen kan weerspiegelen. Het zien van een ander derde oog kan vertegenwoordigen de keuzes of gedachtepatronen die tot leven komen op basis van hun meest eerlijke gevoelens of herinneringen van die persoon. Voorbeeld: Een mens droomde van het zien van President George Bush W. met een derde oog. Zijn eerlijkste mening van Bush was dat hij de slechtste besluitvormer ooit was. In het echte leven, de man was intuïtief merken verschrikkelijke beslissingen van zijn baas de hele tijd tot het punt van faillissement van het bedrijf. Het was alsof zijn baas geen goede beslissing kon nemen, zelfs als hij dat zou willen.

De droom van een inauguratie symboliseert uw hoop of verwachtingen voor de toekomst als je significante getuige verandering gebeurt je leven. Het gevoel van de Tom of het thema van zijn leven veranderen ten goede. Negatief, het bijwonen van een inauguratie kan weerspiegelen spanning, angst, of afgunst op het hebben van een belangrijke verandering in je leven gebeurt merken. Feeling The Tom of het thema van zijn leven verandert ten kwade. De droom om als president ingehuldigd te worden symboliseert gevoelens van aanzienlijke macht die je wordt gegeven nadat je hebt geworsteld om het te krijgen. Eindelijk, het gevoel van je kracht worden gerespecteerd en erkend. Je jezelf zien aankomen om klaar om je kracht te gebruiken om een belangrijke verandering te produceren. Het gevoel een toename van de status of erkenning voor uw prestaties.

De droom over president John F. Kennedy (JFK) kan wijzen op gevaarlijke idealistische overtuigingen. Misschien een naïeve visie op het bereiken van macht of controle nooit waardoor anderen samenzweren tegen je. Macht of controle is te perfect voor anderen om te accepteren. Geconfronteerd met arrogante jaloezie of controle die wist uw prestatie zodra u uw verplichtingen te vervullen, omdat hij geeft om niets, behalve liegen voor goed. Kennedy kan een fantastische kans om echte verandering te maken weerspiegelen, eindigend in totale teleurstelling. Totaal ongeloof over hoe dicht je kwam zonder te beseffen hoe groot de oppositie echt was dat je gestopt. Gevoelens van shock, dat het niet uitmaakt hoe groot je wordt, je vijanden of de oppositie zal stoppen bij niets om u te stoppen van het maken van een positieve verandering.

…(Dierlijke chauffeur | Grooming | Tending | Stableman) Een dierenbestuurder in een droom vertegenwoordigt een leider, een president van een groep of bedrijven of een rijk persoon. Over het algemeen duidt het zien van een trimmer, een verzorger, een chauffeur of een stalman in een droom op een nare droom en impliceert het onstuimigheid, een pooier, een pooier, een pander, een officiant, een overspelige of iemand die een geketend mannelijk dier naar copuleren met een vrouwelijk dier. (Zie ook Copulatie)…

…(Brook | Creek | Irrigation | Rivulet | Watering) In een droom vertegenwoordigt een beek het verloop van iemands levensonderhoud, zijn bron van inkomsten, zijn winkel, zijn handel, reizen en dergelijke interesses. Een stroom in een droom kan ook etterende wonden, een waterzak, irrigatie met water geven, het rustgebied op de snelweg, iemands keel die de toegang tot water is van zijn lichaam, of het kan leven vertegenwoordigen als het openbaar bezit is. Als het een privébezit is, vertegenwoordigt het het leven van de persoon die zo’n stroom uitgraaft. Een stroom in een droom vertegenwoordigt ook een goed leven, of het comfort van de eigenaar. Als het water in de droom over zijn oevers stroomt, vertegenwoordigt het verdriet, huilen of verdriet. Als je in een droom een ​​beek door de huizen van mensen ziet stromen, dan vertegenwoordigt zo’n beek een gelukkig leven en vooral als het water kleurloos en zoet van smaak is. Als iemand zichzelf ziet als de eigenaar van een beek, een bron of een waterloop die hij in een droom als liefdadigheidsinstelling instelt, betekent dit dat hij een leider, een president zal worden of zijn gemeenschap met plezier zal dienen. Als iemand een beekje schoonmaakt en het vervolgens weer smerig vindt, of in zijn droom vol vuilnis vindt, vertegenwoordigt dat diarree. Als hij in een droom water onder zijn voeten ziet stromen, betekent dat waterzucht. Als iemand een waterstroom door een stad ziet stromen waar mensen hun kruiken vullen, het water drinken en God danken voor Zijn zegeningen in een droom, betekent dit dat een ramp wordt verwijderd en wordt vervangen door vrede, veiligheid en rust. Als de mensen te maken krijgen met tegenslagen of droogte, betekent dit welvaart en regen, voedsel of geld en zullen hun koopwaar niet stagneren. Als het water in de stroom troebel of zout is, of buiten het kanaal stroomt, dan vertegenwoordigt het een komende ramp die massaal lijden zal veroorzaken, of een ziekte zoals koude in de winter en koorts in de zomer, of het zou kunnen betekenen dat ze zullen slecht nieuws horen over sommige reizigers, of het kan een rijkdom vertegenwoordigen die is verkregen uit een onwettige bron, of het kan betekenen dat hij besmet geld zal ontvangen. Als iemand een waterloop alleen in de richting van zijn huis ziet stromen, dan zullen zulke tegenslagen zijn lot zijn. Als iemand in een droom een ​​beek in de richting van zijn huis of tuin ziet stromen, betekent dat een huwelijk of het verwekken van een kind. Een stroom van stromend bloed in plaats van water in een droom vertegenwoordigt de afwijking van iemands vrouw. Als iemand in een droom een ​​beek uit zijn koers ziet stromen of de gewassen van mensen beschadigt, betekent dat slecht nieuws. Het pad van een stroom in een droom blokkeren, betekent scheiding tussen een man en een vrouw, of een zondige handeling tussen ongetrouwde familieleden vermijden. Als iemand zichzelf in een droom achter een beekje ziet staan, betekent dit dat zijn vrouw hem zal erven. Als iemand het water van een beek naar zijn eigen huis of tuin ziet stromen, en als hij merkt dat het water in de droom in bloed is veranderd, betekent dit dat iemand na hem met zijn vrouw zal trouwen. Het drinken van vers water uit een beekje, een beekje of een rivier in een droom vertegenwoordigt de vreugde van het leven of een lang leven. Een troebel water van een beekje of een beek in een droom betekent schrik, moeilijkheden of ziekte. Stromen in een droom vertegenwoordigen ook de aderen en het bloed dat door het menselijk lichaam stroomt. (Zie ook Fountainhead | Meadow | Spring)…