…(Gods profeet Mozes, vrede zij met hem.) Als iemand Gods profeet Mozes, vrede zij met hem, in een droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God een tiran door zijn handen zal vernietigen. Daarna zal de persoon die de droom ziet opstaan, de ene overwinning na de andere behalen, en hij zal nooit vernederd of verslagen worden. Mozes (uwbp) in een droom zien, duidt ook op de kracht van rechtvaardige mensen, en de onvermijdelijke nederlaag van onrechtvaardige mensen. Als er op het moment van het zien van een droom met Gods profeet Mozes (uwbp) een tiran of een goddeloze leider bestaat, betekent dit dat de Almachtige God hem zal vernietigen en iemand zal worden gered van zijn kwaad. Als iemand met autoriteit Mozes (uwbp) wordt in een droom, of als hij een van zijn mantels draagt, betekent dit dat hij zijn vijand zal verslaan en zal vervullen wat zijn hartje begeert. Als men hem (uwbp) in een gevangenis ziet of vervolgd wordt, of als men bang is voor een belangrijke gebeurtenis die zijn leven zou kunnen beëindigen, of een ongeval dat hem zou kunnen doden, of een gevaarlijke zeereis die hem zou kunnen verdrinken, betekent dit dat Als God het wil, zal hij ontsnappen en dergelijke tegenspoed overleven. Mozes (uwbp) in een droom zien, betekent ook het einde van tirannie of overwinning in een oorlog. Als iemand wordt onderdrukt, bezorgd en bedroefd door zijn eigen familie, en als hij Mozes (uwbp) in een soortgelijke situatie in een droom ziet, betekent dit dat de Almachtige God hem zal begeleiden naar een manier om ze te overwinnen, of als een reiziger zoiets ziet. een droom, het betekent dat hij veilig naar zijn huis zal terugkeren. Mozes (uwbp) in een droom zien, duidt ook op beproevingen tijdens de kindertijd, scheiding van je familie, getuige zijn van ongewone wonderen, of dat iemand door een vermaning onder zijn eigen familie kan lijden, of het kan een wil zijn die hij aan hen zal nalaten of het kan betekenen dat je het goede moet bevelen en het kwade mijdt. Mozes (uwbp) in een droom zien betekent ook liefde voor reizen, prijzenswaardige voorbede, zeereizen, een veilige terugkeer, winst, lijden aan laster en valse beschuldigingen, of misschien kan het betekenen dat iemand zwakte in zijn spraak heeft, of wankelt, of dat hij kan lijden aan een hoofdziekte of letsel. Als iemand die afstand heeft gedaan van wereldse genoegens, een asceet of een vroom persoon Mozes (ubp) in een droom ziet, betekent dat toename van zijn wijsheid, licht in zijn hart en verhoging van zijn positie. Als een vrouw Mozes (uwbp) in een droom ziet, moet ze bang zijn voor het verlies van haar kind, anders kan haar droom een ​​tegenslag vertegenwoordigen die een gelukkig einde zou moeten hebben. Als een kind Mozes (uwbp) in een droom ziet, is dezelfde interpretatie van toepassing. Als iemand zichzelf de staf van Mozes (uwbp) in een droom ziet dragen, betekent dit dat hij een hoge rang zal bereiken en de overwinning op zijn vijand zal behalen. Als hij lijdt aan een kwade spreuk of een tovenarij, betekent dit dat deze teniet zal worden gedaan. (Zie ook Orphan)…

wanneer je droomt bang te zijn (om angst of paniek te voelen), is het een waarschuwing dat je uit een ongeluk valt en dit zal je volgen naar een soort trauma. Als je droomt dat anderen bang zijn– het betekent dat je binnenkort te maken krijgt met ellendige en trieste omstandigheden. Deze droom betekent dat je ingewikkeld en moeilijk zal hebben.

…Wanneer de dromer ergens bang voor is in zijn droom, voorspelt hij over problemen en dilemma’s waar hij aan lijdt. Er is een mogelijkheid van schande in het professionele en/of persoonlijke leven. Echter, pech zal verdwijnen na een tijdje, omdat alle problemen zal een ding tijdelijk. Als de dromer ziet anderen bang zijn, dan is er een mogelijkheid dat je vrienden, familie of collega’s zullen een aantal gebreken hebben en je zal moeten om hen te helpen. Het lijkt erop dat deze mensen nodig hebben om hen een hand te geven, en je moet genieten van het. Soms moeten we helpen als je nooit weet wanneer je degene die het nodig heeft ook. Probeer meer aandacht te besteden aan de mensen die je zorg voor en kijk achter hen….

…(Dismay | Fright | Terror) In een droom betekent angst het tegenovergestelde. Angst in een droom vertegenwoordigt in feite vredigheid en berouw in waakzaamheid. Als iemand zichzelf bang ziet en wegrent voor angst in een droom, betekent dit dat hij de overhand zal winnen. Als iemand zichzelf in een droom ziet wachten om met angst te vechten, betekent dit dat hij zich bij een oorlog zal aansluiten. Als iemand zichzelf bang ziet, en als een stem tegen hem zegt: ~Wees niet bang, je zult niet sterven en je zult dit leven niet kunnen verdragen~, dan betekent dit dat hij blind kan worden. Als iemand zichzelf in een droom ziet als een godvrezend persoon, betekent dit dat zijn wereldse angsten zullen verdwijnen en dat hij ware toewijding en voortdurende herinnering aan zijn Heer zal ontwikkelen. De persoon of het object dat in de droom angst veroorzaakt, vertegenwoordigt schade en afkeer. Bang voelen in een droom betekent geluk in waakzaamheid. Angst in een droom kan ook kwaad, corruptie of lijden onder de gevolgen van een wangedrag betekenen. Als iemand sterft van angst in zijn droom, betekent dit dat hij mensen hun rechten niet betaalt en vooral als hij bang is voor een mens of voor zijn eigen kwaad. (Zie ook Weglopen | Een vlucht nemen)…

De droom van het zijn in Afrika symboliseert een mentaliteit die is bezig met niets anders dan proberen om het te bewijzen. Het realiseren van niets werkt en proberen je best om de klus te klaren. U zich richten op kwesties waarvan u denkt dat ze onmogelijk te overwinnen zijn of doelen die onmogelijk te bereiken zijn. Positief, Afrika symboliseert de praktijk en opleiding de hele tijd. Laat je regelmatig gelden. Wees hoopvol, wat er ook gebeurt. Negatief, Afrika symboliseert het gevoel dat je moet bewijzen de hele tijd, alleen maar om te overleven. Voel wat andere mensen bewijzen zich in het leven komt voor je. Jaloers dat niets werkt zoals jij wilt. Je bent meer bezorgd over wensen of dromen over wat je wilt zonder serieus te gaan na. Bang dat je nooit vooruit komt. Ik voel me overweldigd door de dreiging van verlies. Voorbeeld: Een bejaarde alleenstaande vader droomde ervan om in Afrika te zijn. In het echte leven wilde de jongste zoon vertrekken en de vader wilde hem niet omdat hij bang was om alleen te zijn. Afrika in deze droom weerspiegelde de vader geloven dat er niets in zijn leven op dat moment werkte voor hem als hij probeerde om alles wat hij kon om te voorkomen dat zijn zoon verhuizen naar een leven volledig zonder hem uit te stellen. Voorbeeld 2: Een vrouw droomde ervan om door Afrika te lopen. In het echte leven vocht ze tegen kanker. Afrika weerspiegelt haar gevoelens over het hebben van strijd om kanker te overleven met geen van haar behandelingen genezen haar.

…De droom over een zombie vertegenwoordigd automatisch of blind denken. Een teken dat je je grote zorgen maakt over wat anderen denken, of dat je niet voor jezelf denkt. Het kan ook de vertegenwoordiging van jaloezie van het niet behagen van anderen. Zombies in dromen zijn een teken dat je niet zelfstandig of objectief denkt. Het suggereert ook dat je verliest je vermogen om onafhankelijke keuzes te maken, omdat een persoon of situatie die je hebt in trance. Iemand of iets beïnvloedt uw besluitvorming. Een zombie is een gemeenschappelijk symbool voor iemand die sterke druk ervaart. Voorbeeld situaties die kunnen roepen een zombie droom kan worden seksuele aantrekkingskracht die leidt tot dingen te doen voor iemand, omdat je wilt dat ze je leuk vinden of neem de ongebruikelijke stap om iemand wiens mening echt belangrijk is indruk te maken. Krachtige gevoelens van jaloezie die wanhopig zijn om anderen naar beneden te trekken. Als alternatief, zombies kunnen weerspiegelen je gevoelens over mensen die jaloers zijn op iets wat je hebt, of zal stoppen bij niets om toegang te krijgen tot iets goeds dat je hebt. Het kan ook de vertegenwoordiging van gevoelens over mensen die niet denken voor zichzelf. De droom over het weglopen van zombies symboliseert uw verlangen om een persoon of situatie die je voelt is jaloers op wat je hebt te vermijden. Je bang zijn om te verliezen wat jaloers is op iemand anders. U ook bang zijn om iets speciaals te verliezen omdat iemand jaloers is wanhopig om ze naar beneden te trekken met hen. Je moeder’s droom van besmet te worden door zombies kan vertegenwoordigen je gevoelens dat pech of toevalligheden zijn altijd rijden je naar de afgunst van anderen. Gevoel niet in staat om de noodzaak om bij te houden of anderen te imponeren te stoppen. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een zombie te zien. In het echte leven, was hij onzeker over de dingen die hij zei op een internet messaging forum voor iemand en zorgvuldig besteed veel tijd aan het verwijderen van deze opmerkingen. De zombie weerspiegelde zijn blinde onzekerheid over wat andere mensen dachten dat hem reed om elke verlegenheid te voorkomen ten koste van alles….

…(Cover | Happiness | Fears | Veil) In een droom betekenen gordijnen het versluieren van iemands privéleven. Gordijnen in een droom vertegenwoordigen ook een vertrouweling of een betrouwbare vriend of een vrouw die de valkuilen van haar man bedekt, zijn bedrijf beschermt en hem beschermt tegen het kijken naar andere vrouwen. Als een man met kennis zo’n droom ziet, vertegenwoordigen gordijnen zijn integriteit, zijn eerbare vrouw en kinderen. Niet-geïdentificeerde gordijnen in een droom vertegenwoordigen zorgen of leed. Als de gordijnen in de droom over de voordeur hangen, betekent dit dat dergelijke moeilijkheden van de wereld zullen komen. Oude gordijnen in een droom vertegenwoordigen tegenslagen die niet zullen duren. Gescheurde gordijnen in een droom betekenen geluk en vreugde. Als ze verticaal in de droom worden gescheurd, vertegenwoordigen ze een snelle vreugde. Als ze in de droom horizontaal worden verscheurd, betekenen ze laster tegen iemands familie. Zwarte gordijnen in een droom betekenen zorgen vanwege geld, een kind of de autoriteiten. Witte of groene gordijnen betekenen goede resultaten. Gordijnen die in een droom over de deur van een moskee hangen, vertegenwoordigen spirituele problemen of religieus falen. Het zien van gordijnen die niet op hun plaats zijn in een droom betekent tegenslagen, en ze zien hangen boven iemands ramen heeft geen interpretatie. In een droom betekent het zien van gordijnen die over een vreemde omgeving hangen, angsten die zullen uitmonden in tevredenheid. Gordijnen versierd met goud betekent hallucinatie of het wegnemen van zorgen. Als een ongehuwd persoon gordijnen in zijn droom ziet, betekent dit dat hij zal trouwen en zijn kuisheid zal beschermen, of het kan een bedrijf betekenen dat hem tegen armoede zal beschermen. Als een voortvluchtige of een bang persoon zichzelf in een droom met gordijnen bedekt ziet, betekent dit een schuilplaats voor wat hem bang maakt. Door een gat vallen terwijl je in een droom aan een gordijn hangt, betekent een lange, frustrerende, zwoegende en verre reis maken. Hoe groter de gordijnen zijn in een droom, hoe moeilijker iemands tegenspoed is….

Om een droom te zijn, duidt angst de angsten en twijfels aan die het in werkelijkheid hebben. Misschien is de dromer is niet zeker over zichzelf, dus dat hij niet in staat is om zeker uit te voeren. Om bang te zijn kan ook stromen van agressie om ervoor te zorgen dat u in controle van uw emoties in je leven.

De droom van een giftige slang symboliseert corruptie of besmetting. Gebieden van je leven die alles wat daarmee samenhangt verpesten. Mensen en situaties die niet betrouwbaar zijn of die u wilt vermijden. Een slang kan ook zijn eigen gebrek aan integriteit of misleidend gedrag weerspiegelen. Een slang kan ook een slechte invloed hebben. Misschien iemand die het niet leuk vindt. Een slang kan ook de vertegenwoordiging van een ingewikkeld of gevaarlijk probleem zijn. Vaak slangen wijzen op situaties die moeilijk te weerstaan, moreel problematisch, of hebben vallen die u wilt vermijden. Slangen kunnen ook negatieve denkpatronen vertegenwoordigen, mensen of situaties die je humeur, geest of goede bedoelingen zuur maken. De droom om gebeten te worden door een slang symboliseert angsten dat je bent bezweken aan het verlies of gevoelens van corruptie die je overweldigd. De droom over angst wordt gebeten door een slang symboliseert uw angst voor het gezicht van een ongewenste of oncontroleerbare situatie. U vrezen om macht of controle te verliezen. Dromen van een dode slang symboliseert het overwinnen van een corrumperende of negatieve invloed in je leven. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van de dreiging van totaal verlies, die verdwijnt. Zwarte slangen vertegenwoordigen meestal zeer negatieve angsten of gedachten die je problemen kan hebben geconfronteerd. Lichtbruin of koperkleurige slangen vertegenwoordigen uw verlangen naar dingen die niet bederven uw goede natuur of corrumperen je. Een teken dat als je je zin niet krijgt, je nooit om iets of iemand zou geven. Een lichtbruine slang kan ook betekenen dat je bang wordt door te geloven dat je niets meer hebben. Het kan ook gericht zijn op mensen pijn te doen, liegen, bedriegen, stelen of gebrek aan respect voor anderen, want je niet hebben wat je wilt. Dromen van een donkerbruine slang kan een verlies vertegenwoordigen waarvan je bang bent dat ze andere delen van je leven kunnen bederven. Een witte slang symboliseert iets echt of positiefs in je leven dat alles om je heen corrumpeert of vervuilt. Iets met goede bedoelingen dat geen tolerantie heeft voor alternatieve keuzes. Een witte slang met blauw gif symboliseert de gevolgen die voor jou interessant zijn, maar ik voel me niet goed. Dromen van een blauwe slang symboliseert een positief persoon of situatie die voortdurend verwerpt u of u sabotage. Het kan iets in je leven weerspiegelen dat gered wordt of dat volledige naleving van specifieke normen vereist. Een positieve situatie die vijandig staat tegenover je doelen. Een donkergroene slang symboliseert egoïstische gedachten of gewoonten die andere meer positieve gebieden van je leven schaden. Een sterke behoefte om eerste of krachtige onzekerheden op te zetten die een echte inspanning ontsporen. De droom over het lopen op de rug van een slang symboliseert een situatie in je leven lijkt te corrumperen alles wat je doet, of houdt mensen uit de buurt van je. De droom om verstikt te worden door een slang kan een negatieve situatie vertegenwoordigen die je verhindert om te spreken of jezelf uit te drukken zonder gevolgen. Dromen van een slang die lijkt niet op de hoogte van of nooit reparaties symboliseert een angst voor verlies dat nooit lijkt te komen. Een langdurig gevoel van dreigende of onvermijdelijke mislukking die nooit gebeurt. Voorbeeld: Een meisje droomde ooit van een giftige slang die verleidde en onmogelijk te weerstaan was. In het echte leven had ze te maken met een zeer aantrekkelijke man die haar stalkte die ze niet vertrouwde. De slang weerspiegelt haar visie van deze man wordt een speler en vertelt haar alles wat ze wilde horen om te slapen met haar. Voorbeeld 2: Een vrouw die in een strikte godsdienstige gemeenschap leeft droomde van een witte slang. In het echte leven was zij vanwege religieuze wetten niet in staat om zich uit te drukken of iets te doen dat niet door de Gemeenschap was goedgekeurd. De witte slang weerspiegelt haar gevoelens over de religieuze gemeenschap, waardoor ze geen dingen kan doen die ze leuk vond. Voorbeeld 3: Een man droomde er ooit van om door het bos te rennen om slangen te vermijden. In het echte leven werd hij geconfronteerd met een heleboel ernstige problemen op hetzelfde moment. De slangen weerspiegelden het waargenomen gevaar hun problemen die door hem als hij probeerde om oplossingen te vinden zonder dat ze erger. Voorbeeld 4: Een vrouw droomde er ooit van om gestikt te worden door een slang. In het echte leven verzette ze zich tegen het onthullen van haar seksuele verlangen naar een collega uit angst dat ze ontslagen zou worden. De slang weerspiegelt haar angst om ontslagen te worden die haar belet haar gevoelens te uiten. Voorbeeld 5: Een vrouw droomde ervan bedreigd te worden door een aantal donkerbruine slangen. In het ontwaken van het leven dat ze ging door problemen met haar man die maakte haar het gevoel bedreigd dat hij zou vertrekken en niet meer met haar praten. De donkerbruine slangen weerspiegelen hun angst om de man te verliezen die het leven van de familie voor altijd kon ruïneren.

…De droom over een cavia symboliseert een aspect van zichzelf dat alles doet voor iemand anders. Het kan ook de vertegenwoordiging van uw behoefte om volledig verantwoordelijk en attent te zijn op de behoeften van iemand anders. Voor iemand zorgen die niet slim genoeg is om voor zichzelf te zorgen. Cavia dromen zijn gemeenschappelijk voor moeders van pasgeborenen die bang zijn het verlaten van hun kinderen alleen of met iemand anders. Negatief, een cavia kan weerspiegelen gedrag dat is verstikkend, verwennerij of waardoor luiheid. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van de angst om niet attent genoeg te zijn. Voorbeeld: Een nieuwe moeder had biggetjes nachtmerries in India, wordt geofferd door een satanische vrouw. In het echte leven was ze bang om een slechte moeder te zijn als ze haar pasgeboren zoon bij iemand anders achterliet. De cavia’s weerspiegelen de noodzaak om alles te doen voor hun pasgeboren kind te allen tijde….

De droom met duisternis symboliseert situaties waarin je het gevoel hebt dat er niets positiefs te gebeuren is. Angst, onwetendheid, onrecht, woede, goddeloosheid, dood of krachtige onzekerheid. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van een positieve situatie die een wending heeft genomen. Als alternatief kan duisternis symboliseren uw onvermogen om de waarheid te zien of de antwoorden die u wilt vinden. De droom van de zon of het licht, het wegnemen van de duisternis symboliseert antwoorden, het overwinnen van problemen, of angst die verdwijnt. De droom over het veilig voelen in het donker kan onzekerheid of zelfnederlaag weerspiegelen. Liever bang zijn of een uitdaging vermijden. Het kan ook betekenen dat u de voorkeur geeft om te leven in angst of negativisme. Een teken dat negatieve invloeden of negatieve denkpatronen interessanter voor je kunnen zijn dan de werkelijke macht. Als alternatief kan donkere keuze vertegenwoordigen de keuze om onwetend te blijven. De droom met toonhoogte duisternis symboliseert gevoelens van gevaar en onzekerheid. U worden geconfronteerd met een ernstig probleem zonder enig idee over hoe het op te lossen. Ik wil helemaal niets riskeren als er iets slechts of negatiefs gebeurt. Gevoel dat er geen hulp in het bereik. De droom van de duisternis, het inhalen van de wereld symboliseert gevoelens over zijn hele leven draait om een belangrijke richting voor het ergste. Het gevoel dat je hele leven wordt ingehaald door angst, onzekerheid of negatieve energie. Een dramatisch verlies van hoop, vertrouwen of gerechtigheid. Bang zijn dat niets er meer toe doet.

De droom over een draak symboliseert een verlammende angst. Een persoon of situatie die je bang kan maken dat behoeften belangrijker zijn dan de jouwe. Het zien van een zwarte draak in de droom symboliseert een van zijn meest krachtige angsten. Iets dat je bang maakt of heel moeilijk onder ogen komt. U zich verlamd voelen door angst of nervositeit. Het zien van een groene licht draak in een droom symboliseert een enorme angst wordt genezen, geconfronteerd, of overwonnen. Je maar beter iets onder ogen zien dat echt eng was. De droom over een blauwe draak symboliseert een zeer positief persoon of situatie die doodsbang is om te doen wat ze willen. Wie ervan droomt om een draak te zijn, probeert mensen te terroriseren of bang te maken. U angst gebruiken als een wapen of controlemechanisme.

Voor de droom van de persoon of het object te verdwijnen voor hun ogen weerspiegelt de gevoelens van het niet hebben genoeg aandacht besteed aan een aspect van zichzelf of zijn leven. U het gevoel hebben dat u nog niet genoeg tijd hebt gehad om vertrouwd te raken met een persoon of situatie. Een kans ging heel snel voorbij. Ben je het contact met jezelf kwijt? Is je geliefde, vriend of kans verdwijnen? Ben je bang of onzeker over het verliezen van een relatie? Ben je bang om alleen te zijn? Het kan nodig zijn om te werken aan uw gevoel van eigenwaarde. Als alternatief kan een persoon of een vermist object uw interesse in vervagen in een persoon of situatie weerspiegelen. Dromen dat je verdwijnt van anderen kan vertegenwoordigen de gevoelens van wordt verwaarloosd of irrelevant. U het gevoel hebben dat u niet wordt opgemerkt of herkend. Als alternatief kan de droom een teken zijn dat je uit een relatie wordt gehaald of aandacht wilt.

Als je droomt van angst in een droom, dan kan zo’n droom de echte angst weerspiegelen die je hebt ten opzichte van iets….

Dromen dat je op de rand van een klif staat is de symbolische indicatie, wat betekent dat je een verhoogd niveau van begrip, nieuw bewustzijn en een nieuw gezichtspunt hebt bereikt. Je hebt misschien een kritiek punt in je leven bereikt en kan bang zijn om de controle te verliezen. Als u droomt, dat u of iemand die valt van een klif, wordt uitgelegd als suggestie dat je gaat door moeilijke tijden en zijn bang voor wat voor u vooruit. Je bent bang dat je niet voorbereid bent op de uitdaging.

…Als je ervan droomt machteloos te zijn, dan laat zo’n droom zien dat je bang bent om je vaardigheden en kracht te verliezen. Misschien ben je bang om minder goed te zijn dan je zou kunnen zijn….

Om te dromen dat je valt en niet bang geeft aan dat je in staat bent om te gaan met je gevoelens en je emoties te begrijpen. Bovendien, het vertegenwoordigt dat je in staat bent om tegenspoed te overwinnen met gemak. Om te dromen dat je valt en bang bent geeft negatieve emoties en de behoefte aan hulp. Het betekent ook dat, in sommige aspecten van je leven, het is een gebrek aan controle, een gevoel van onveiligheid en de behoefte aan ondersteuning. Ervaar je een groot gevecht in overweldigende problemen? Bang zijn om in je droom te vervallen kan voorstellen dat je het juiste pad in je leven hebt verloren. Misschien heb je niet om een doel dat je vooruit gezet door jezelf te bereiken. Om te dromen dat je in een vrije val door het water, symboliseert intense emoties. Ben je overweldigd door de emotionele gesypte? U het gevoel dat het veel gemakkelijker op te geven, dan proberen om te blijven drijven of om te stoppen met zinken.

…Wanneer u droomt van het spelen met de bal vertegenwoordigt het de vervulling. De andere betekenis van deze droom zou kunnen vertegenwoordigen u connecton binnen uw subliminale wereld. Als je droomt van het kijken naar anderen spelen met de bal, het laat zien dat je niet bang moet zijn om het voortouw te nemen in verschillende situaties in je leven. Deze droom laat zien dat je jezelf niet vertrouwt en bang bent om risico’s te nemen. Zorg ervoor dat u deze barrière passeren, proberen te handelen zonder na te denken van de gevolgen, en alleen dan zul je in staat zijn om bravier….

…Als je droomde van het eten en / of het zien van bramen, het duidt u als roekeloos en onverantwoordelijk. Het lijkt erop dat je niet bang bent om risico’s te nemen en werd onverschrokken, dat is niet een goede zaak, want je moet zorgen voor jezelf, want er is een mogelijkheid van het vinden van negatieve gevolgen. De andere mogelijke betekenis van deze droom voorspelt over uw seksuele behoeften die u niet in staat bent uit te drukken. Misschien ben je bang om verkeerd begrepen te worden en denk je dat je dromen die gerelateerd zijn aan seksuele verlangens niet aanvaardbaar zijn. Je moet proberen om deze gevoelens en verlangens te uiten, want het is nooit goed om je emoties in te houden….

Wanneer je ervan droomt om in de steek gelaten te worden, betekent dit dat je je verleden moet vergeten en je moet concentreren op je toekomst. Je moet je verleden vergeten. De interpretatie van uw droom met een verlating is te laten zien, dat je bang bent om verspild te worden, met rust gelaten de kindermeisjes. Je moet niet bang zijn dat mensen je gevoelens verwaarlozen. De betekenis van dromen dat je verlaten kan betekenen dat je lijdt aan recente verloren of angst voor het verliezen van iemand die je liefde. De angst voor verlating kan betekenen dat jullie al verbeteren, dus jullie hebben eerder geleden en gaan vooruit. Deze droom kan ook de betekenis zijn van iets wat je als kind al hebt geleden. Wanneer u zich overgeeft aan andere mensen in je droom kan het betekenen dat je geschokt bent door de beslissingen die je vroeg in je leven hebt genomen. Het belangrijkste wat je moet doen is verder gaan in je leven en ik heb geen spijt van iets wat je wel of niet hebt gedaan.

Het zien van een reptiel of hagedis in de droom symboliseert angst. Of je hebt een angst of een angst dat je projecteert aan iemand anders. De droom over een hagedis reptiel of geel reptiel symboliseert dat je bang bent dat het heel merkbaar is. Voorbeeld: Een man droomde ervan herboren te worden als reptiel. In het echte leven is hij net hersteld van een gevaarlijke ervaring met geestverruimende stoffen. Na het gevaarlijke experiment realiseerde hij zich dat hij zijn vrienden en familie de hele tijd bang maakte toen hij erover sprak. De wedergeboorte als een reptiel weerspiegelde de dramatische verandering in hoe hij werd gezien door anderen als zijn nieuwe angst voor reputatie bijgebracht in de mensen die hem leuk vonden.

De droom van een teddybeer symboliseert emotionele afhankelijkheid. Een geloof in iets dat je troost, je veilig laat voelen, of je een gevoel van veiligheid en rust geeft. Iets dat je bang kan maken, je kan deprimeren, of je hulpeloos laat voelen als je al hebt verloren of moest opgeven. De behoefte om je goed te voelen over het hebben van iets te allen tijde. Een teddybeer kan een teken zijn dat u behoeftig, plakkerig of afhankelijk bent. Het kan ook de vertegenwoordiging van een naïeve begrijpen van een persoon of situatie die u respecteert. Overweeg het type dier als het geen beer is voor extra betekenis. Voorbeeld: Een jonge mens droomde van iemand die een teddybeer houdt. In het echte leven voelde hij zich goed om na te denken over het hebben van een meisje, hij vond het leuk en was bang om na te denken over zijn leven niet met haar.

De droom over een vogelverschrikker symboliseert een poging om anderen moeiteloos bang te maken. Negatief, een vogelverschrikker kan weerspiegelen de impotentie die probeert om anderen bang te maken. Positief, een vogelverschrikker kan een teken zijn dat je geconfronteerd met een angst dat elk beeld zonder inhoud.

…Als je de geesten in je droom hebt gezien of gesproken, dan kan zo’n droom aangeven waar je bang voor bent. Een van die dingen kan de dood zijn, waar je bang voor bent. Aan de andere kant kan de droom wijzen op de sterke spirituele kenmerken die het met zich draagt….

Wanneer je in de droom iets kijkt, dan laat het zien dat je een heel verlegen persoon bent en je bang bent om een eerste stap te zetten. Je bent bang om fouten en ongeluk te maken of een kant te steunen of waardoor het uit elkaar staat en alles vanuit de neutrale positie ziet. Als u bent bijgestaan door iemand geeft dan aan dat je je beperkt en beperkt voelt in het werk of het persoonlijke leven. Je denkt dat anderen in je eigen ruimte zijn gestapt, en het maakt je angstig.

…Als je droomt van een afgrond, vertegenwoordigt het de barrières die u in uw leven onder ogen ziet. Je moet rekening houden met de dingen die je wilt doen in je leven en proberen om erachter te komen welke barrières laat je niet verder gaan. Wees niet bang voor de uitdagingen die je zult hebben, want je zult alles oplossen, zul je in staat zijn om de oplossing te vinden om de taak te volbrengen. Deze droom laat ook zien dat je je zorgen maakt over je toekomst, over wie je bent, wat je voelt en waar je bang voor bent. Als je droomt dat je in de afgrond valt, betekent dat het verbergen van je plannen voor de toekomst. Dromen kunnen ook de betekenis van je angst om iets nieuws te beginnen in je leven of je angst voor het nemen van risico’s….

Iedereen die vernakt in een droom, is bang om gepakt te worden door iets wat hij deed. Misschien ben je bang om de vertrouwelijke informatie die je hebt aan anderen te vertellen. Als alternatief kan de droom laten zien hoe je probeert om iedereen om je heen te verleiden tot iemand anders.

…Als je je eigen borst in een droom ziet, dan adverteert zo’n droom over een lange levensduur, zelfvertrouwen en het overwinnen. De droom kan er ook op wijzen dat je echt ergens bang voor bent. Misschien is er een situatie die je bang maakt en je weet niet hoe je moet handelen. De droom suggereert dat je diep adem haalt om alles zorgvuldig te heroverwegen en het probleem op te lossen. Als je je borst slaat, toon dan de overwinning die je hebt ontvangen. Bedenk dat dromen kan ook suggereren dat je om zich te ontdoen van stress als je er een hebt….