…(Banner | Vrouw) In het algemeen vertegenwoordigen vlaggen in een droom leiders, gouverneurs, rechters en wetenschappers. Het dragen van een vlag in een droom betekent een huwelijkscontract ondertekenen. Een vlag in een droom betekent ook een geschil vermijden. Het dragen van een vlag en een speer in een droom vertegenwoordigt iemands dood of de plotselinge dood van zijn zoon. Een gehesen spandoek in iemands huis in een droom betekent een begrafenis. Het dragen van een vlag in een droom impliceert ook een vrouw. Het dragen van een rode vlag in een droom kan ook een slechte vrouw zijn. Als het een witte vlag is, dan vertegenwoordigt het een vrome en een kuise vrouw. Het dragen van een vlag van vele kleuren in een droom vertegenwoordigt een corrupte vrouw. Als iemand een vlag krijgt om te dragen en als hij een parade van kleurrijke vlaggen leidt in zijn droom, betekent dit dat hij zal opstaan ​​en eer zal ontvangen. Iemand in een droom een ​​vlag afpakken, betekent hem uit zijn ambt verwijderen. Als iemand in een droom een ​​zwarte vlag ziet, kan deze een onheilspellende vrouw voorstellen. Een zwarte vlag in een droom vertegenwoordigt ook een man van kennis. Een witte vlag in een droom staat voor jaloezie. Een gele vlag staat voor een epidemische ziekte en een groene vlag betekent een reis over land. (Zie ook Banner | Kleuren | Eer | Laurier)…

…(Banner | Vlag) In een droom vertegenwoordigt de vlag van een leger een vrome man, een geleerde, een religieuze arts, een spiritueel leider, een asceet of een rijke en vrijgevige persoon die een voorbeeld is voor anderen. Een rode vlag in een droom betekent oorlog, terwijl een gele vlag een plaag betekent. Een groene vlag in een droom betekent een gezegende reis, terwijl een witte vlag regen betekent. Een zwarte vlag in een droom betekent droogte en twijfel, of het kan een regenbui betekenen. De vlag van een leger in een droom zien, betekent de weg vinden of begeleiding vinden. Voor een vrouw betekent het zien van een vlag in haar droom trouwen. (Zie ook Banner | Kleuren | Vlag)…

…De droom over een gemeentelijke vlag symboliseert patriottisme, loyaliteit of plicht. Het belang van je gevoel is het hebben of projecteren van een bepaalde houding. Ervan overtuigd dat een bepaalde manier van denken is de beste manier om te denken. Een geloof in iets groters dan jij. Denk aan de stereotiepe mentaliteit van het land waarvan de vlag zie je voor extra betekenis. Bijvoorbeeld, een Amerikaanse vlag kan weerspiegelen het belang dat u voelt in het hebben of projecteren van een koppig onafhankelijke mentaliteit aan anderen. De droom over een Chinese vlag kan uw onvoorwaardelijke loyaliteit aan conservatieve meningen of gedrag weerspiegelen. Vertrouwen in conservatief, geduldig, voorzichtig of nooit risico’s nemen. Niet-land vlaggen kunnen weerspiegelen kwesties of situaties die je voelt is erg belangrijk voor mijn kant. Een probleem dat voorrang heeft of uw onvoorwaardelijke loyaliteit aan een zaak. Houd rekening met de kleuren of objecten in de vlag voor extra betekenis. De droom over een witte vlag kan allemaal een weerspiegeling zijn van overgave of een niet-confronterende houding ten opzichte van anderen. Opzettelijk een poging doen om anderen te laten zien dat je volledig compatibel bent. Als alternatief kan een witte vlag uw onvoorwaardelijke loyaliteit aan een zaak die volkomen eerlijk of moreel is weerspiegelen. De droom over een rode vlag symboliseert loyale of koppige steun voor overtuigingen die negatief, gevaarlijk of arrogant zijn. Een zelfverzekerde houding om genadeloos te zijn. Een koppige of luide houding over nooit vertellen wat te doen, ongeacht hoe gevaarlijk het wordt. Loyaliteit aan een zaak die te buitensporig, gevaarlijk kan zijn, of maakt je bereid om te luisteren ten koste van alles. Een teken dat u profiteren van het stoppen van iets wat je doet. De droom over een gecheckte vlag kan een competitieve geest symboliseren. Het gevoel dat ras, vechten, vechten of concurrentie is erg belangrijk. Genieten van discussiëren of een uitdaging aangaan….

om uw nationale vlag te zien, betekent het vrede en/of welvaart. Het kan ook gevoelens van patriottisme en plicht te brengen aan het land. Als u droomt in een context over, of u ziet een vlag van een vreemde natie, het duidt op een schending van het vertrouwen tussen vrienden.

De droom over het Amerikaanse volk symboliseert de aspecten van jezelf die de keuze vrij maken of onafhankelijk zijn. Doe wat je wilt, of niet waardoor problemen die je effect. Wordt negeert beperkingen. Voorbeeld: Een jonge man droomde ervan om een Amerikaan te zijn terwijl hij dat in het echte leven niet was. In het echte leven besloot hij dure kleding op zijn creditcard te kopen, ook al was hij blut.

Amerikaanse mailbox in dromen wordt geïnterpreteerd als iets verboden in je leven. Misschien zijn er dingen die je gevraagd wordt te doen.

…(Beacon | Distinguished | Excellence | Flag) Abanner vertegenwoordigt in een droom openbare kennis, roem, presidentschap, laurier van de overwinning, een man van kennis, een imam of een asceet die waakzaam en moedig is, of een rijke en vrijgevige man, of een sterke en zegevierende held wiens voorbeeld wordt gehouden en gevolgd. Als de banier rood is, zal men geluk oogsten van de persoon die het vertegenwoordigt, of hij kan een oorlog tegen hem aangaan. Wat een vrouw betreft, stelt een banier in een droom haar man voor. Als je tijdens een parade spandoeken ziet vliegen, bedoelen ze regen. Als de banieren in de droom zwart zijn, bedoelen ze dat men een man van kennis zal ontmoeten. Als de spandoeken wit zijn, vertegenwoordigen ze een jaloezie die nooit zal trouwen. Als ze geel zijn, vertegenwoordigen ze een epidemische ziekte. Als ze groen zijn, bedoelen ze een reis over land. Een banier of een vlag in een droom betekent ook dat iemand met betrekking tot een bepaalde kwestie in dubbelzinnigheid wordt gehuld en dat hij geen uitweg zal vinden. Als iemand in een droom een ​​vlag en een brigade ziet, betekent dit dat hij zijn weg door de moeilijkheden kan vinden en zijn verdriet en tegenslagen kan overwinnen. Zijn hart zal vrede hebben en zijn pad zal voor hem opengaan. Als de vlag een land in de droom vertegenwoordigt, betekent dit dat men zo’n land mag bezoeken. Als een vrouw zichzelf drie banieren in een droom ziet begraven, betekent dit dat ze zal trouwen met drie mannen die tot de nobele klasse van de samenleving behoren. Zulke drie mensen zullen de een na de ander sterven. Wat een zwangere vrouw betreft, betekent een vlag in een droom een ​​zoon en voor een ongehuwde vrouw een echtgenoot. Een groot spandoek in een droom betekent regen en wind. De drager van de vlag wordt meestal geïnterpreteerd als een rechter. Als iemand zichzelf in zijn droom een ​​banier ziet dragen, betekent dit dat hij de zetel van een rechter zoekt. (Zie ook de vlag van het leger | Vlag)…

Als je een droom hebt van een Afro-Amerikaan is het een teken van waar je vandaan komt en je verlating. Dit is een teken dat je onderzoek in jezelf moet doen en moet denken aan je spirituele kant, die je nog niet hebt gevonden. Deze droom wil je laten zien, je bent origineler en emotioneler dan je dacht. Als je gaat om de droom te volgen, zult u erachter komen wat voor soort vaardigheid, geschenk en charisma je hebt.

Wanneer u droomt van het zien van een banner, het duidt uw heldenmoed wanneer u het beheer van uw taken. Je bent niet bang om je rivalen onder ogen te komen, want er is geen uitdaging die je niet zou aangaan. Dat betekent dat je onbevreesd bent. Houd er rekening mee dat er een aantal gebreken die moeten worden ingevuld. Probeer te doen wat mistikes je doet, welke vaardigheden moeten worden verbeterd en andere functies die u bijwerken.

Wanneer mensen dromen aan het begin of iets van beginnen, duidt het op verdringing. Misschien wilde je iets beginnen, maar had je niet genoeg lef om te beginnen. Je moet jezelf bij elkaar trekken en op zijn minst proberen om iets te doen in plaats van alleen maar plannen en erover na te denken. De droom laat zien dat uw subliminale klaar is om te beginnen met elk project.

…(Zwart | Blond | Blauwachtig zwart | Groen | Kastanjebruin | Paars | Rood | Roodbruin | Wit | Geel) De kleur zwart in een droom betekent welvaart, geluk of ziekte. De kleur blond in een droom betekent oorlog, ziekte, vroomheid, eer of een religieus persoon. In een droom betekent de kleur blond ook minachting, gemeenheid, gemeenheid of verdorvenheid. Zwartgekleurde ogen in een droom vertegenwoordigen een religieus persoon. Een blauwachtig-zwart gekleurde ogen in een droom duiden op een verzet tegen iemands religie. Blauwe ogen in een droom brengen religieuze innovaties met zich mee. Groene ogen in een droom vertegenwoordigen een religie die anders is dan alle religies. De kleur groen in een droom staat ook voor een goede oogst of welvaart. Groen in een droom betekent ook jeugd of angst voor wangedrag. In een droom staat de kleur blauw voor angst, depressie, vijandschap, of het kan een ramp betekenen. De kleur rood in een droom staat voor vreugde, feest, spiritualiteit of heerschappij. Rood betekent de wereld of materiële winst. In een droom betekent de kleur kastanjebruin of een roodbruine kleur waardigheid, adel, macht of het kan een rijke vrouw vertegenwoordigen. De kleur paars in een droom staat voor een briljante, bekwame en mooie vrouw, of het kan geur, instabiliteit, ziekte, liefde en harmonie betekenen. Wit in een droom betekent ook schoonheid of het kan ouderen vertegenwoordigen. Een zwarte vlag in een droom betekent een man van kennis, een witte staat voor jaloezie, een gele vlag staat voor een epidemische ziekte en een groene vlag betekent een reis over land. Een zwarte wolk in een droom vertegenwoordigt een rechtvaardige rechter, terwijl een witte wolk staat voor ablessed, nobele en ware gerechtigheid. Een witte draad in een droom vertegenwoordigt de dageraad en een zwarte draad in een droom vertegenwoordigt de nacht. Als iemand zijn wangen in een droom stralend wit ziet, betekent dat eer, milddadigheid, of het kan betekenen dat hij een hoge rang in zijn gemeenschap bereikt. Onbekende witte of groene tenten in een kamp in een droom stellen de graven van martelaren voor. Geel staat voor spanning, ziekte, berouw, een zoon, of het kan ridderlijkheid betekenen. (Zie ook Vlag | Kledingstuk)…

De droom over een paspop symboliseert u of iemand anders die geeft om niets, behalve wordt opgemerkt als een perfect voorbeeld. De noodzaak om opgemerkt te worden iets te doen dat anderen moeten kopiëren. Willen worden opgemerkt door anderen als een perfect voorbeeld. Negatief, kan een mannequin een teken zijn dat u zich over hoe u door anderen wordt gezien ongerust maakt. Het kan ook een teken zijn dat je nergens om geeft, behalve pronken of mensen naar je laten kijken. Een reflectie op het belang van wat je voelt wordt een bepaalde indruk die geen inhoud kan hebben. Voorbeeld: Een gedroomde man wordt verliefd op een paspop. In het echte leven gebruikte hij een mooie escort om te liegen tegen de familie dat hij een vriendin had en langzaam begon te verliefd worden op de escort. De mannequin hij zich verliefd op vertegenwoordigde zijn obsessie met het houden van de leugen dat hij een perfecte vriendin had. Voorbeeld 2: Een patriottische Amerikaanse mens droomde van het zien van een mannequin klom in de hemel en explodeerde. In het echte leven had hij gesproken met vrienden over zichzelf rechtszaken tegen de regering voor buitensporige indiening corruptie. De mannequin exploderende in de lucht vertegenwoordigd belangrijk als hij vond dat het was om opgemerkt te worden door zijn gerechtelijke mensen om zijn Engelsheid te bewijzen en hoe dit resulteerde in niets als het werd afgewezen door de rechtbanken. De droom weerspiegelt de zinloosheid die hij voelde proberen om een perfect voorbeeld van een Amerikaan.

De droom over een soldaat symboliseert een aspect van zijn persoonlijkheid met een rigide mentaliteit. U of iemand anders die al het mogelijke doet om een probleem onder ogen te zien of een geloof te behouden. Een deel van u dat gedisciplineerd, rigide en koppig is in het licht van de oppositie. Ze symboliseren een deel van je dat alles opoffert om weerstand te bieden, negatieve levenservaringen, ongewenste emoties of gedachten. Als alternatief, een soldaat betekent dat je de voorbereiding om uw overtuigingen, waarden en meningen te verdedigen. Negatief, kan een militair een teken zijn dat zij hun adviezen op anderen opleggen. Als je slechte soldaten, of soldaten aan een andere kant (bijvoorbeeld Russische soldaten in een droom van Amerikaanse burgers) symboliseert aspecten van hun persoonlijkheid die rigide zijn in een negatieve of onderdrukkende manier. Het zien van een gepensioneerde soldaat in een droom symboliseert een aspect van zijn persoonlijkheid dat een periode van confrontatie heeft beëindigd of overwonnen. Je hoeft niet langer zo hard je best te doen, of ergens zo koppig over te zijn.

Als u droomt van het krijgen van de Amerikaanse visum, dan betekent dit dat u op zoek bent naar het beste leven en vrijheid, vooral als u degene bent die op zoek is naar steun. Waarschijnlijk op dit punt in je leven probeer je jezelf te vinden en wie je bent en je moet alleen zijn.

De droom over Zuid-Amerika symboliseert een mentaliteit die lijkt alsof niemand hoeft te geven om je, tenzij ze het nodig hebben. Het gevoel dat andere mensen altijd doen moet je bewijzen dat het er toe doet. Alles alleen winnen of niemand hebben die je een plezier doet. Positief, Zuid-Amerikaanse kan wijzen op trots op wat je hebt verdiend op uw eigen. Je recht verdedigen om te genieten van wat je verdient. Voorbeeld: Een man droomde ervan Zuid-Amerika te zijn. In wakker leven, was hij gebroken en met een harde tijd proberen om goedkoper te zijn website te promoten. Niemand zou je een kans geven.

De droom over Georgië symboliseert een mentaliteit die gevoelig is om te denken dat er iets niet mis is of niet gewaardeerd. Interactie met andere mensen, waar en probleem of mogelijkheid wordt gekeken mooi de manier waarop het is. Negatief, Georgië kan weerspiegelen woede, vijandigheid of afwijzing door niet te denken dat iemand, of uw aanbod aan u is niet mooi, of geweldig. Voorbeeld: Een jonge man droomde van het winnen van de loterij in de Amerikaanse staat Georgia. In het echte leven kreeg hij een echt goede baan kans die nooit zou toestaan dat hij een carrière met zijn artistieke passie ooit weer. Hij moest het een of het ander kiezen. De weerspiegelde Georgische loterij voelde zich erg gelukkig om de kans om te werken, terwijl ook het gevoel dat het bespreken van eventuele negatieve aspecten van de baan kans kan ertoe leiden dat u om het te verliezen.

…(Rang | Status) In een droom betekent opstaan ​​in positie dat je in de waardering van mensen valt. Liefde om anderen te presideren in een droom betekent de omkering van iemands voorwaarden voor het ergste. Als iemand zichzelf in een droom hard ziet werken om een ​​leidende positie te veroveren, en als hij een verkiezing wint in de droom, betekent dit dat hij zal groeien in arrogantie en vervolgens zal lijden onder vernedering. Een bod afwijzen voor een hoge positie of een verhoogd station in een droom, betekent respect, eer, status en geluk verdienen. (Zie ook de vlag van het leger | Rang)…

(Zie vlag)

…(Eer) Als iemand die in aanmerking komt om geëerd te worden voor zijn prestaties, wordt gekroond en geëerd met de laurier van roem of een kroon van overwinning in een droom, betekent dit zegeningen in iemands leven. Als iemand daarvoor niet in aanmerking komt, duidt het alleen op zijn passie, behoefte of verlangen. (Zie ook Vlag | Eer)…

(Zie de vlag van het leger | Minaret | Spirituele bijeenkomst)

(Zie de vlag van het leger | Minaret | Spirituele bijeenkomst)

…In een droom vertegenwoordigt een lans een tak van hout, stabiliteit op basis van iemands kracht, of een stap weg van het verkeerde pad. Een lans in een droom stelt ook een vrouw, een kind voor, die van de waarheid getuigt of op reis gaat. Een lans in de hand in een droom stelt een kleinzoon voor of een gezegende zoon die zal groeien om mensen te presideren en hen met zijn eigen leven te verdedigen. Een gebroken lans in een droom vertegenwoordigt een ongeneeslijk tekort of een ziekte die iemands kind zal toebrengen. Een lans dragen terwijl je in een droom op een paard rijdt, betekent gezag met eer. Als iemand in een droom zijn bezit van een lans ontkent, betekent dit een ongeluk of verraad. Als de lans van een broer is, dan betekent dat een ramp. Als men in een droom een ​​gebroken lans repareert, betekent dit dat men herstelt van een ziekte. Een lans zonder speerpunt in een droom betekent de dood van je broer of kind. Een lans in een droom vertegenwoordigt ook een broer of een vriend die afscheid neemt van zijn broer of vriend, of het kan zijn baan verliezen. Lopen met een lans in de hand midden op een marktplaats in een droom betekent wandelen of slenteren met je zoon. Wat een zwangere vrouw betreft, betekent een metalen lans dat ze een meisje zal baren en dat ze na haar geboorte een geschenk van geld of een cadeau zal krijgen van andere dochters. Het dragen van een lans met een vlag erop in een droom betekent een positie verwerven die roem zal verdienen. Als iemand in een droom wordt uitgedaagd door iemand die een lans tegen hem houdt, betekent dit dat iemand hem met zijn woorden zal kwetsen of zijn familie zal belasteren. Het bezitten van een extra lans in een droom betekent dat je een broer of een vriend hebt die voor je verdediging opkomt als dat nodig is. Een lange speer betekent onrecht, of het kan een goede gezondheid betekenen. Als iemand bloedt uit een wond veroorzaakt door een lans in een droom, betekent dit dat hij zal worden gecompenseerd voor pijn en lijden, of dat hij naar huis zal terugkeren van een lange reis. Meerdere wonden door een lans in een droom betekenen financiële compensatie, hoewel de bron van geld walgelijk is. Je vijanden met een lans bestrijden, betekent smerig geld verdienen. Een persoon die in een droom een ​​lans vasthoudt, vertegenwoordigt ook een leraar, een opvoeder of iemand die zijn broers en vrienden helpt. (Zie ook Javelin)…

…(Herb) Het eten in een droom betekent een comfortabel inkomen ontvangen. Het zien van de lichten van zijn opzichtige bloemen in een droom betekent vlaggen en spandoeken. (Zie ook Vlag)…